İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
✕ Kapat
Anasayfa

VİZYONUMUZ;

  • İnsan Kaynakları politika ve uygulamalarını, üniversitemizin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak şekilde hazırlamak.
  • Çalışanlarının başarısını artıracak ve sürekli gelişimini destekleyecek faaliyetler ile üniversitenin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak.

MİSYONUMUZ:

  • Sonuç odaklı ve hızlı karar alan bir organizasyon yapısı oluşturmak,
  • Doğru bir ücret ve yan haklar politikası uygulamak,
  • Çalışanların üniversitemize olan bağlılığını ve memnuniyetini artırmak,
  • Üniversitemizin işleyiş ve gelişimine katkıda bulunmak,

Çalışanlarımızın sürekli gelişimini arttırıcı faaliyetlerde bulunmak.