İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
✕ Kapat
Uygulamalarımız

ÜCRET YÖNETİMİ

Amacımız,

  • Uygun ücret sistem ve uygulamalarıyla çalışanların daha verimli olma konusunda motive edilmesi,
  • Üniversitemize uygun yetkinlikte çalışanların kazanılması ve var olan çalışanların devamlılığının sağlanmasıdır.

Performans esas alınarak bir üst unvana terfi söz konusu olduğunda aylık brüt taban ücretler de değişmektedir. Personelin ücret artışı; performans, enflasyon ve piyasa koşulları gözetilerek yılda bir kez Eylül ayında değerlendirilmektedir


Çalışanlarımıza Sağlanan Ek Faydalar,

  • Yabancı dil sertifikası ibrazına istinaden ek ücret(Sadece İdari Personel),
  • Üniversitemiz sağlık ofisleri,
  • Anlaşmalı kurumlar da indirim olanağı
  • Üniversitemiz de eğitim için personel indirimi, üniversitenin kadrolu akademik ve idari personeli ile eş ve çocuklarına indirim sağlanmaktadır.

PERFORMANS YÖNETİMİ

Akademik personelin performans değerlendirmesi yüksek öğretim mevzuatı doğrultusunda ADEK tarafından yapılmaktadır.

  • Üniversitemiz idari personeli  için yetkinlik bazlı bir performans değerlendirmesi uygulanmaktadır.
  • Performans değerlendirme ara dönem gözden geçirme ve performans değerlendirme dönemlerinden oluşur ve her yıl Ocak-Temmuz dönemini kapsayacak şekilde uygulanmaktadır.
  • Performans değerlendirme çıktıları; eğitim, kariyer planlaması ve ücret yönetimin de dikkate alınmaktadır.