İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme Bölümü Öğretim Üyeleri Makale Sunumları – Doç. Dr. Osman Bayraktar

İşletme Bölümümüzün değerli akademisyeni Doç. Dr. Osman Bayraktar’ın 09.11.2022 Çarşamba saat 14:00’de B Blok Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdiği, “Effects of Green Human Resources Management Practices on Work Engagement: Mediating Effect of Psychological Ownership” başlıklı çalışması hakkında yaptığı bilgilendirici sunum için çok teşekkür ederiz.

Sunumda, İş hayatında artan çevre bilincinin yerini Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarına bıraktığından bahsedildi. YİKY’nin (Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi) yarattığı olumlu kurumsal imaj birçok çalışan için cesaret verici ve işe bağlılıklarını artırdığından, YİKY uygulamaları çalışanların örgütleriyle gurur duymalarını sağladığından ve mevcut şirketlerinde çalışmak için değer temelli bir zemin oluşturduğundan bahsedildi.
Sunumun ikinci kısmında, çalışmanın bir diğer boyutu olan Psikolojik sahiplik literatürü anlatılarak, Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarına maruz kalmanın çalışanların işe bağlılıklarını artırabileceği ve psikolojik sahiplenmenin bu ilişkide nasıl bi aracı etkiye sahip olabileceği anlatıldı.