İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme Bölümü Öğretim Üyeleri Makale Sunumları – Prof. Dr. İsmet Kahraman Arslan

İşletme Bölümümüzün değerli akademisyeni  ’ın 22.11.2022 Salı günü saat 14:00’de B Blok Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdiği, “KOBİ’lerde Yönetim ve Pazarlama aracı olarak Franchising” başlıklı çalışması hakkında yaptığı bilgilendirici sunum için teşekkür ederiz.

Sunumda, Globalleşme ile ortaya çıkan yeni ekonomik dünya düzeninde işletmelerin yeni fırsatlar yaratarak yaşamlarını sürdürebilme ve pazarlara egemen olma çabalarından bahsedilip, bu bağlamda işletmelerin global pazarlarda rekabetçi bir üstünlük sağlamak için franchising sistemini kullandıklarına dair bilgiler paylaşıldı. Dünyada bu gelişmeler yaşanırken, franchising sisteminin ülkemizde yeterince üstünde durulmadığı ve bundan dolayı da önemi pek anlaşılmayan bir model olduğuna dair bilgiler paylaşıldı.