İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme Bölümü Öğretim Üyeleri Makale Sunumları – Prof. Dr. Murat KASIMOĞLU

İşletme Bölümümüzün değerli akademisyeni Prof. Dr. Murat KASIMOĞLU’nun 02.11.2022 saat 14:00’de B Blok Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdiği, “Başarı Kültürünün Gelişimini Etkileyen Faktörlerden Halkbiliminin Epistemolojik Açıdan Analizi” başlıklı çalışması hakkında yaptığı bilgilendirici sunum için çok teşekkür ederiz.

Sunumda destan, masal, hikâye ve türkü gibi anlatıların toplumların ortak bilişsel özelliklerinin gelişmesine yönelik olarak kestirim modeller geliştirildiğine dair bilgiler verildi. Ayrıca bu modeller aracılığıyla toplumların nasıl geliştiğine, toplumların bir sonraki aşamaya geçişini nasıl kolaylaştırdığına ve nasıl daha rekabetçi bir yapı oluşturduğuna dair kapsamlı açıklamalar yapıldı.