İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İngilizce
Editör Gözüyle İndeksli Dergilerde Yayın Sürecinin ve Yeni Dönem Akademik Çalışmalarının Değerlendirilmesi