İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İngilizce
KOBİ’lerde Kurumsallaşma ve Küreselleşme Söyleşisi