İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İngilizce
Küreselleşen Şirketlerde Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk Söyleşisi