İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İngilizce
BÖLÜM BAŞKANI

 

Bölüm Başkanının Mesajı

İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Bölümü 2001-2002 Güz döneminde eğitim-öğretim faaliyetine başlamış olup, 2018-2019 döneminde 400’e yakın öğrencisiyle Sütlüce yerleşkesinde eğitim vermeye devam etmektedir.

İşletmecilik, doğru işi seçmeyi, seçilen işi doğru yapabilmeyi öğreten bir bilim dalıdır. İşletme Bölümü, öğrencilerini ulusal-küresel düzeyde ve rekabetçi bir ortamda doğru işi seçebilmelerini ve o işi doğru biçimde yapabilmeleri için en iyi biçimde yetiştirmeyi hedefler.

Bölümün amacı özel sektördeki ulusal ve küresel işletmelere, kamu kuruluşlarına, STK’lara; yönetim ve işletme fonksiyonlarına hakim olmuş, küresel düşünen, ulusal ve küresel hareket etme yeteneğine sahip girişimcileri ve yöneticileri yetiştirmektir.

İşletme Bölümü, gerçekleştirdiği eğitim ve öğretim faaliyetlerinde değer sunmayı, yeniliği, girişimciliği, deneyim kazandırmayı ve sonuç odaklılığı ilke edinmiştir. Bu yönde, öğrencilerini araştırmacılığa ve yaratıcılığa yönlendirir.

İşletme Bölümünde öğrencilere ulusal-küresel gelişmeler yönünde sürekli güncellenen zorunlu ve seçmeli dersler, yabancı dil dersleri ve gönüllü staj olanakları sunulur. Müfredat programına alınan dersler işletme kuruluşlarının; yönetim, Ar-Ge, satın alma, üretim/operasyon, pazarlama, satış, satış sonrası hizmet, finans, muhasebe, insan kaynakları ve bilgi teknolojileri gibi temel fonksiyonların özümsenmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Derslerde ele alınan örneklerle, gerçekleştirilen uygulamalarla iş hayatının sorunları farklı sektörleri ve işletme türlerini kapsayacak şekilde inceleme ve değerlendirme alanına getirilir.

İşletme Bölümünde öğrencilerin düşünen, araştıran, yaratıcı, yenilikçi, girişimci, ülkelerine ve dünyaya yapıcı katkılarda bulunan bireyler olarak yetişmeleri için çeşitli düzeylerde fırsatlar sunulur. Öğrenci toplulukları, işyeri gezileri, düzenlenen konferanslar ve kongreler, meslek seminerleri, yurtdışı fuar gezileri bu olanaklardan bazılarıdır.

İşletme Bölümü, güler yüzlü iletişim ilkesi ve sorunlara çözüm üreten yaklaşımıyla öğrencilere, ailelerine, öğretim üyelerine, üniversite yönetimine ve tüm paydaşlarına değer katmayı hedefleyen bir yaklaşım, bir tutum içinde olur.

Mezunlarımızın kendi branşlarında iş hayatına katılma oranı %95’ler düzeyindedir. İstanbul Ticaret Odası ile birlikte sunulan girişimci koçluğu, işyeri stajları, uluslararası ticari heyetleri karşılama ve fuar ekiplerine katılma olanakları bu oranı önümüzdeki yıllarda daha da artıracaktır.

Küresel rekabete hazır olmayı düşleyen öğrencilerimiz için İşletme Bölümü “doğru seçimdir”. Bölüm başkanı olarak öğrencilere kapımı her zaman açık tutuyor ve onlarla yakından ilgilenmeyi mesleki bir görev olarak görüyorum.  Bölüm olarak öğrencilerimizi kucaklayarak ve onları tüm olanaklarla destekleyerek hayallerini gerçekleştirmelerini sağlamak en büyük idealimizdir.

Sevgi ve saygılarımla,

Prof. Dr. Beliz ÜLGEN
İşletme (İngilizce) Bölüm Başkanı V.

bulgen@ticaret.edu.tr
444 0 413
BÖLÜM HABERLERİ
BÖLÜM ETKİNLİKLERİ

FOTOĞRAF GALERİSİ
VİDEO GALERİ
BÖLÜM DUYURULARI
11
May
Lisans Programlarında Yarıyıl Sonu Sınavlarının Online Yapılması Hk.