İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İngilizce
Akademisyenlerimizden “Kurumsal Yönetim” Kitabı
İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Pınar Başar ve Muhasebe ve Denetim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Duygu Celayir’in birlikte hazırladıkları “Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi” kitabı çıktı. 2020’nin Nisan ayında piyasaya çıkan kitap; kurumsal yönetim ve risk yönetimi süreçlerini teorik ve uygulamalarla birlikte ayrıntılı şekilde ele alıyor. Kitapta, kurumsal yönetim ve risk yönetimi ilişkisi, kurumsal yönetim ilkeleri, yönetim kurulları, vekalet teorisi, kurumsal risk yönetimi ve Türkiye’de risk yönetimi uygulamaları gibi konulara yer veriliyor.
13 bölümden oluşan kitapta; “Risk Yönetiminin Kurumsal Yönetimdeki Rolü ve Sistemin Güvencesi: İç Denetim”; “Kurumsal Yönetime İlişkin Kavramsal Çerçeve”; “Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik”, “Kurumsallık ve Sorumlu Yönetim”; “Kurumsal Yönetim Çerçevesinde Etik, Güven ve Sosyal Sermaye”; “Vekalet Teorisi”; Kurumsal Yönetim ve Yönetim Kurulları”; “Kurumsal Yönetim ve Entelektüel Sermaye İlişkisi”; “Risk Yönetimi”; “Kurumsal Risk Yönetimi” ve “Muhasebe ve Denetim Standartlarında Gelişmenin Şeffaflık Üzerine Etkisi” başlıklı makaleler bulunuyor.
kurumsal yönetim