İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İngilizce
Akademisyenlerimizden “Reklam Çekicilikleri” Kitabı
İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme (İngilizce) Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Didem Zeynep Bayazıt ve Uluslararası Ticaret Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Figen Yıldırım’ın birlikte hazırladıkları “REKLAM ÇEKİCİLİKLERİ: Marka İletişiminin Sihirli Anahtarı” kitabı çıktı. Mayıs 2020’de piyasaya çıkan kitap; tüketici tutum ve sadakat oluşturmada etkili olan marka ikna iletişiminde farklılık yaratmaları konusunda önem taşıyan reklam çekiciliklerini ele almaktadır. Kitapta, reklam çekicilikleri kavramı marka iletişimi yönetimi ve ikna kuramları açısından değerlendirilmekte; reklam çekiciliğinin bireylerin tercihlerini, satınalma davranışlarını, markaya yönelik inanç ve tutumlarını yönlendirmedeki etkisi reklam örnekleri ile açıklanmaktadır.
reklam