İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
Kalite Güvencesi Sistemi Komisyonu

Kalite Güvencesi Sistemi Komisyonu 6 Fakülte, 5 Enstitü ve 14 İdari birimden birer üyeden oluşmaktadır.

Komisyon, YÖKAK’ın Dereceli Değerlendirme Sistemi (Rubrik) ölçüt ve alt ölçütlerine uygun çalışma usul ve esaslarını gösteren yönergeyi hazırlamak, Kalite Güvencesi politikasını güncellemek ve uygulamak, Üniversite Kalite El Kitabında Komisyonun ilgi alanındaki süreçleri PUKÖ döngüsü ile tanımlamak, Dereceli Değerlendirme Sisteminde Kalite Güvencesi Sistemi ile ilgili ölçüt ve alt ölçütlere uygun faaliyetleri yerine getirmek, Kurumsal göstergeleri tespit etmek Kurumun Stratejik Plan hedef ve faaliyetlerini izlemek, Yükseköğretim Kalite Kurulu göstergeleri çerçevesinde anahtar performans göstergelerini izlenmek, bunlara ilişkin iyileştirmeleri yapmak, Stratejik Planın ve Kalite Güvencesini paydaşlara sunmak, görüşlerini almak, güncellemek, gelecek Stratejik Plan hazırlıklarını yapmak, Rektörlükten gelen İdari Birim çalışmalarını ve Birim Kalite Komisyonu bilgilerini değerlendirmek, geri bildirimler için anketler yapmak ve değerlendirilmek üzere Rektörlüğe sunmak, yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (KİDR)’nda Komisyona ait kısımları hazırlamak, yapılan toplantı ve çalışmaları elektronik ortamda saklamak ve öğretim yılı sonunda Rektörlüğe e-rapor olarak vermek yetki ve sorumluluğuna sahiptir.

Çalışma Usul ve Esasları

Kalite Güvencesi Sistemi Komisyonu

1 Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Nurhan Yaprak
2 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Özdemir Sönmez
3 İşletme Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Cihat Köksal
4 İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Sena Aydın
5 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yasin Asal (Başkan Yrd.)
6 Mühendislik Fakültesi Doç. Dr. Berk Ayvaz (Başkan)
7 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Keleş Tayşir
8 Finans Enstitüsü Doç. Dr. Elif Güneren Genç
9 Fen Bilimleri Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Arzu Kakışım
10 İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Berk Çaycı
11 Dış Ticaret Enstitüsü Prof. Dr. Figen Yıldırım
12 Uluslararası Ofis Doç. Dr. Ali Altuğ Biçer
13 Strateji Geliştirme Müdürlüğü Engin Çetin
14 Strateji Geliştirme Müdürlüğü Ebru Kurtuluş
15 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Seda İstanbullu
16 Yazı İşleri Müdürlüğü Fatma Köse
17 Personel Daire Başkanlığı Necdet Kara
18 Mali İşler Daire Başkanlığı Ahmet Demir
19 Tanıtım ve Pazarlama Müdürlüğü Serdar Mısır
20 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Önder Doruk
21 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yasin Demirbaş
22 İdari İşler Müdürlüğü Kağan Köklen
23 Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü Sacide Akın
24 Kariyer Planlama Merkezi Müdürlüğü Uğur Kaya

 

 

Toplantı TutanaklarıKalite Güvencesi Sistemi Komisyonu Toplantı Tutanakları

 

Misyon ve Stratejik Amaçlar Alt Komisyonu Toplantı Tutanakları

 

İç Kalite Güvencesi Alt Komisyonu Toplantı Tutanakları

Paydaş Katılımı Alt Komisyonu Toplantı Tutanakları

SPKK.FR.01 SPKK.FR.02SPKK.FR.03SPKK.FR.04

 

Uluslararasılaşma Alt Komisyonu Toplantı Tutanakları

SPKKUL.FR.01 Toplantı Tutanak Formu1SPKKUL.FR.02 Toplantı Tutanak Formu2

İletişim Bilgileri

stratejikom@ticaret.edu.tr