TR EN

Kurumsal İç Değerlendirme Raporları

Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR); kurumun yıllık iç değerlendirme süreçlerini izlemek, Kurumsal Dış Değerlendirme Programında ve/veya Kurumsal Akreditasyon süreçlerinde esas alınmak üzere kurum tarafından her yıl hazırlanır.

KİDR’nin amacı, kurumun kendi güçlü ve gelişmeye açık yönlerini tanımasına ve iyileştirme süreçlerine katkı sağlamaktır. Raporun hazırlık süreci, Kurumun Kurumsal Dış Değerlendirme Programı ve Kurumsal Akreditasyon süreçlerinden en üst düzeyde fayda görmesini sağlayan önemli fırsatlardan biridir. Paydaşlarla iletişim ve işbirliği, öz değerlendirme çalışmaları ve kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması ve içselleştirilmesi amacıyla kullanılmalıdır. İç değerlendirme raporunun hazırlama sürecinin kuruma katkısının arttırılması amacıyla çalışmalarda kapsayıcılık ve katılımcılığın sağlanması, bürokratik veri yönetiminden daha ziyade süreç yönetimi yaklaşımının benimsenmesi, kalite komisyonu çalışmalarında şeffaflığın sağlanması ve sürekli eğitim çalışmalarıyla desteklenmesi beklenmektedir.

Kurumun dış değerlendirme süreci aşağıdaki dört ana hususu kapsayacak şekilde gerçekleştirileceği için Kurum tarafından hazırlanacak Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR)’nin aşağıdaki soruların cevabını içerecek şekilde hazırlanması beklenmektedir:

 • Kurum ne yapmaya çalışıyor?
  (Kurumun misyonu ve hedefleri)
 • Kurum misyon ve hedeflerine nasıl ulaşmaya çalışıyor?
  (Kurumun yönetişim/organizasyonel süreçleri ve faaliyetleri)
 • Kurum misyon ve hedeflerine ulaştığına nasıl emin oluyor?
  (Kalite güvencesi süreçleri, İç değerlendirme süreçleri)
 • Kurum geleceğe yönelik süreçlerini nasıl iyileştirmeyi planlıyor?
  (Yükseköğretimin hızlı değişen gündemi kapsamında kurumun rekabet avantajını koruyabilmesi için sürekli iyileşme faaliyetleri)

Üniversitemiz geçmiş dönem Kurum İç Değerlendirme raporları detayları ile birlikte aşağıda belirtilmiştir.