TR EN

Liderlik, Yönetim ve Kalite Komisyonu

Liderlik, Yönetim ve Kalite Komisyonu 6 Fakülte, 5 Enstitü ve 4 İdari birimden birer üyeden oluşmaktadır.

Komisyon, YÖKAK’ın Dereceli Değerlendirme Sistemi (Rubrik) ölçüt ve alt ölçütlerine uygun Çalışma Usul ve Esaslarını hazırlamak, Üniversitedeki faaliyetleri etkileyecek olan çeşitli gelişmeleri de dikkate alarak Liderlik, Yönetim ve Kalite Güvencesi politikasını güncellemek ve uygulamak, Üniversite Kalite El Kitabında Komisyonun ilgi alanındaki süreçleri PUKÖ döngüsü ile tanımlamak, Dereceli Değerlendirme Sisteminde Liderlik, Yönetim ve Kalite ile ilgili ölçüt ve alt ölçütlere uygun faaliyetleri yerine getirmek ve bunları paydaşlara sunmak, görüşlerini almak, güncellemek, Rektörlükten gelen İdari Birim çalışmalarını ve Birim Kalite Komisyonu bilgilerini değerlendirmek, geri bildirimler için anketler yapmak ve değerlendirilmek üzere Rektörlüğe sunmak,  yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporu’nun (KİDR) Komisyona ait kısımlarını hazırlamak, yapılan toplantı ve çalışmaları elektronik ortamda saklamak ve öğretim yılı sonunda Rektörlüğe e-rapor olarak vermek yetki ve sorumluluğuna sahiptir.

Çalışma Usul ve Esasları

Komisyon Üyeleri

1 Doç. Dr. Sabri Öz (Başkan) İşletme Fakültesi
2 Dr. Öğr. Üyesi Nihan Yavuz Aksakal (Başkan Yardımcısı) Sosyal Bilimler Enstitüsü
3 Prof. Dr. Yusuf Devran İletişim Fakültesi
4 Dr. Öğr. Üyesi Nurhan Yaprak Hukuk Fakültesi
5 Doç. Dr. Irmak Bayburtlu Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
6 Dr. Öğr. Üyesi Cafer Talha Şeker İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
7 Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Şerbetçi Turan Mühendislik Fakültesi
8 Doç. Dr. Nurgül Keleş Tayşir Dış Ticaret Enstitüsü
9 Dr. Öğr. Üyesi Sena Aydın İletişim Fakültesi
10 Dr. Öğr. Üyesi İsrafil Boyacı Finans Enstitüsü
11 Prof. Dr. Serhan Yarkan Fen Bilimleri Enstitüsü
12 Dr. Öğr. Üyesi Dilge Kodak İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü
13 Ahmet Demir Mali İşler Daire Başkanlığı
14 Ebru Kurtuluş Strateji Geliştirme Müdürlüğü
15 Dağhan Ersoy Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı
16 Recep Yeter Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı
Toplantı Tutanakları
Liderlik, Yönetim ve Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları

SPKK.FR.01 Toplantı Tutanak Formu1
SPKK.FR.02 Toplantı Tutanak Formu 2
SPKK.FR.03 Toplantı Tutanak Formu 3
SPKK.FR.04 Toplantı Tutanak Formu 4
SPKK.FR.05 Toplantı Tutanak Formu 5
SPKK.FR.06 Toplantı Tutanak Formu 6
SPKK.FR.07 Toplantı Tutanak Formu 7
SPKK.FR.08 Toplantı Tutanak Formu 8
SPKK.FR.09 Toplantı Tutanak Formu 9
SPKK.FR.10 Toplantı Tutanak Formu 10
SPKK.FR.11 Toplantı Tutanak Formu 11
SPKK.FR.12 Toplantı Tutanak Formu 12
SPKK.FR.13 Toplantı Tutanak Formu 13

 

Liderlik ve Kalite Alt Komisyonu Toplantı Tutanakları

 

 

Yönetim Sistemleri Alt Komisyonu Toplantı Tutanakları

 

Paydaş Katılımı Alt Komisyonu Toplantı Tutanakları

SPKK.FR.01SPKK.FR.02SPKK.FR.03SPKK.FR.04

 

Uluslararasılaşma Alt Komisyonu Toplantı Tutanakları

SPKKUL.FR.01 Toplantı Tutanak Formu1SPKKUL.FR.02 Toplantı Tutanak Formu2

İletişim Bilgileri

stratejikom@ticaret.edu.tr