İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
Liderlik, Yönetim ve Kalite Komisyonu

Liderlik, Yönetim ve Kalite Komisyonu 6 Fakülte, 5 Enstitü ve 4 İdari birimden birer üyeden oluşmaktadır.

Komisyon, YÖKAK’ın Dereceli Değerlendirme Sistemi (Rubrik) ölçüt ve alt ölçütlerine uygun Çalışma Usul ve Esaslarını hazırlamak, Üniversitedeki faaliyetleri etkileyecek olan çeşitli gelişmeleri de dikkate alarak Liderlik, Yönetim ve Kalite Güvencesi politikasını güncellemek ve uygulamak, Üniversite Kalite El Kitabında Komisyonun ilgi alanındaki süreçleri PUKÖ döngüsü ile tanımlamak, Dereceli Değerlendirme Sisteminde Liderlik, Yönetim ve Kalite ile ilgili ölçüt ve alt ölçütlere uygun faaliyetleri yerine getirmek ve bunları paydaşlara sunmak, görüşlerini almak, güncellemek, Rektörlükten gelen İdari Birim çalışmalarını ve Birim Kalite Komisyonu bilgilerini değerlendirmek, geri bildirimler için anketler yapmak ve değerlendirilmek üzere Rektörlüğe sunmak,  yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporu’nun (KİDR) Komisyona ait kısımlarını hazırlamak, yapılan toplantı ve çalışmaları elektronik ortamda saklamak ve öğretim yılı sonunda Rektörlüğe e-rapor olarak vermek yetki ve sorumluluğuna sahiptir.

Çalışma Usul ve Esasları

Komisyon Üyeleri

1. Mühendislik Fakültesi Doç. Dr. Berk Ayvaz (Başkan)
2. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Cafer Talha Şeker (Başkan Yardımcısı)
3. Sosyal Bilimler Enstitüsü Doç. Dr. Ali Altuğ Biçer
4. Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Nurhan Yaprak
5. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Irmak Bayburtlu
6. İşletme Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Nihan Yavuz Aksakal
7. İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Sena Aydın
8. Finans Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi İsrafil Boyacı
9. Fen Bilimleri Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi M. Alper Özpınar
10. Dış Ticaret Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Keleş Taysir
11. İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Dilge Kodak
12. Mali İşler Daire Başkanlığı Ahmet Demir
13. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Dağhan Ersoy
14. Strateji Geliştirme Müdürlüğü Ebru Kurtuluş
15. Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı İbrahim Yarış
Toplantı Tutanakları
Liderlik, Yönetim ve Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları

SPKK.FR.01 Toplantı Tutanak Formu1
SPKK.FR.02 Toplantı Tutanak Formu 2
SPKK.FR.03 Toplantı Tutanak Formu 3
SPKK.FR.04 Toplantı Tutanak Formu 4
SPKK.FR.05 Toplantı Tutanak Formu 5
SPKK.FR.06 Toplantı Tutanak Formu 6
SPKK.FR.07 Toplantı Tutanak Formu 7
SPKK.FR.08 Toplantı Tutanak Formu 8
SPKK.FR.09 Toplantı Tutanak Formu 9
SPKK.FR.10 Toplantı Tutanak Formu 10
SPKK.FR.11 Toplantı Tutanak Formu 11
SPKK.FR.12 Toplantı Tutanak Formu 12
SPKK.FR.13 Toplantı Tutanak Formu 13

 

Liderlik ve Kalite Alt Komisyonu Toplantı Tutanakları

 

 

Yönetim Sistemleri Alt Komisyonu Toplantı Tutanakları

 

Paydaş Katılımı Alt Komisyonu Toplantı Tutanakları

SPKK.FR.01SPKK.FR.02SPKK.FR.03SPKK.FR.04

 

Uluslararasılaşma Alt Komisyonu Toplantı Tutanakları

SPKKUL.FR.01 Toplantı Tutanak Formu1SPKKUL.FR.02 Toplantı Tutanak Formu2

İletişim Bilgileri

stratejikom@ticaret.edu.tr