MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Lisansüstü Ücretler

Lisansüstü Öğrenim Ücretleri

2021-2021 Eğitim Yılı


Lisansüstü Program
Normal Süresi
(Dönem)
A Grubu Program

2021-2022 Eğitim Yılı
(%8 KDV Dahil)

B Grubu  Program

2021-2022 Eğitim Yılı

(%8 KDV Dahil)

Tezli Yüksek Lisans 4 30.475,00 TL 24.380,00 TL
Tezsiz Yüksek Lisans 2 25.600,00 TL 20.725,00 TL
Doktora Programları 8 47.540,00 TL 41.450,00 TL
Bütünleşik Doktora 10 67.045,00 TL 60.950,00 TL

* 2021-2022 eğitim yılında yeni kaydolacak lisansüstü öğrencilerimize uygulanacak Türk Lirası öğrenim ücretleri yukarıdaki gibi olup, tutarlara %8 KDV dahildir.

*Üniversitemize kaydınızın yapılabilmesi, öğrencilik haklarından ve eğitim hizmetinden faydalanabilmeniz için; İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği’ni 37. Maddesi kapsamında Üniversitemiz Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen program ücretini eksiksiz ödemeniz gerekmektedir.  Belirlenen bu ücretler; gerek örgün gerekse online/uzaktan eğitim-öğretim sistemi için geçerli tutarlar olup; mücbir sebeplerle eğitim-öğretime zorunlu olarak ara verilmesi veya kısmen veya tamamen online/uzaktan eğitim-öğretim sisteminin uygulanması halinde dahi,  bu gerekçe kapsamında yapılabilecek talepler karşısında Üniversitemizin  belirlenen bu ücretler üzerinden herhangi bir ücret iadesi veya indirim yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Paket program ücretini dönemler halinde ödeyen öğrencimiz, herhangi bir sebeple belirlenen dönemlerden erken programı tamamlaması halinde paketin kalan tutarını ödemek mükellefiyetindedir.

 

Lisansüstü Ders Başı Ücret 2021-2022 Eğitim Yılı (%8 KDV Dahil) Açıklama
Ders Başı Lisansüstü -Yüksek Lisans ₺2.280,00 2014 yılı öncesi girişli lisansüstü öğrencileri kapsar
Ders Başı Lisansüstü – Doktora ₺3.135,00 2014 yılı öncesi girişli lisansüstü öğrencileri kapsar
Paket Program Bilimsel Hazırlık - Yüksek Lisans ₺2.565,00 Paket program ücretlerine ilave Bilimsel Hazırlık ücretleridir.
Paket Program Bilimsel Hazırlık-Doktora ₺2.565,00 Paket program ücretlerine ilave Bilimsel Hazırlık ücretleridir
Lisansüstü Diğer (Yerleşke ve Program) Ücretleri 2021-2022 Eğitim Yılı (%8 KDV Dahil)
Uzaktan Eğitim (Tezsiz) ₺10.265,00
Yerinde Eğitim (A) (Tezli)* ₺17.105,00
Yerinde Eğitim (A) (Tezsiz)* ₺14.365,00
Yerinde Eğitim (B) (Tezli)* ₺13.675,00
Yerinde Eğitim (B) (Tezsiz)* ₺11.630,00
Teknopark (Çalışanlar) ₺7.480,00
Kentsel Sistemler ** (Ücret, TBB Protokolü ile belirlenmiş olup, 6.madde kapsamında 10 öğrenciye kadar uygulanacaktır) ₺14.256,00
 
  • A ve B türü program ücretlerine göre İDTM ve Teknopark gibi üniversite yerleşkesi dışında (yerinde)
yapılan tezli ve tezsiz yüksek lisans eğitimlerini ifade eder.
  •  TBB ile yapılmış olan mevcut protokol, 09.09.2021 tarihinde sona erecek olup, protokolün uzatılması halinde yeni ücret protokol kapsamında düzenlenecektir. Protokolün devam etmemesi halinde ise ilgili enstitünün belirleyeceği A Tipi-B Tipi kategorilerine göre ücret belirlenecektir.
  • Paket programda “eğitimi yarım kalmış ve eğitimini tamamlamak isteyenler”; “kurum içi/kurum dışı yatay geçişlerde” ve “ek sürelerde” ücret uygulaması aşağıdaki gibi hesaplanacak ve kayıt esnasında oluşan ücrete 5 taksit yapılabilecektir.
(Paket program / paket içerisindeki ders sayısı) x (ders adedi+ Proje/Tez/Yeterlik)  
A Gurubu Lisansüstü Program Ders Ücreti 2021-2022 Eğitim Yılı (%8 KDV Dahil)
Proje (Yüksek lisans-Tezsiz) 1 Ders ücreti (Dönem Başına) (2.175,00 x1 )
₺2.175,00
Tez (Yüksek lisans) 1 Ders ücreti (Dönem Başına) (2.590,00 x1 )
₺2.590,00
Yeterlik (Doktora) 1 Ders ücreti (Dönem Başına) (2.960,00 x1 )
₺2.960,00
Tez Önerisi (Doktora) 1 Ders ücreti (Dönem Başına) (2.960,00 x1 )
₺2.960,00
Tez İzleme (Doktora) 1 Ders ücreti (Dönem Başına) (2.960,00 x1 )
₺2.960,00
 
  • İlk defa teze kayıt yaptıranlar için 3 ders ücreti alınır.
 
B Gurubu Lisansüstü Program Ders Ücreti 2021-2022 Eğitim Yılı (%8 KDV Dahil)
Proje (Yüksek lisans Tezsiz) 1 Ders ücreti (Dönem Başına) (1.770,00 x 1)
₺1.770,00
Tez (Yüksek lisans) 1 Ders ücreti (Dönem Başına) (2.070,00 x 1 )
₺2.070,00
Yeterlik (Doktora) 1 Ders ücreti (Dönem Başına) (2.590,00 x 1 )
₺2.590,00
Tez Önerisi (Doktora) 1 Ders ücreti (Dönem Başına) (2.590,00 x 1 )
₺2.590,00
Tez İzleme (Doktora) 1 Ders ücreti (Dönem Başına) (2.590,00 x 1 )
₺2.590,00
  • İlk defa teze kayıt yaptıranlar için 3 ders ücreti alınır.
 
Yabancı Uyruklu Öğrenciler için belirlenen 2021-2022 eğitim yılı öğrenim ücretleri:
  2021-2022 (%8 KDV Dahil)
Yüksek lisans (Tezsiz) – Türkçe 3.000,00 USD
Yüksek lisans (Tezsiz) – İngilizce 4.500,00 USD
Yüksek lisans – (Tezli) Türkçe 3.400,00 USD
Yüksek lisans – (Tezli) İngilizce 5.000,00 USD
Doktora – Türkçe 4.700,00 USD
Doktora – İngilizce 6.000,00 USD
İngilizce Hazırlık 5.000,00 USD