İŞLETME FAKÜLTESİ MUHASEBE VE DENETİM
Sanayi Politikaları: Ekonomik ve Sosyal Eğilimler
13 Mayıs 2020
Akademisyenlerimizden Sanayi Politikaları Kitabı İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Tuna ve Muhasebe ve Denetim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Altuğ Biçer’in editörlüğünü yapt...
Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi
7 Mayıs 2020
Akademisyenlerimizden “Kurumsal Yönetim” Kitabı İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Pınar Başar ve Muhasebe ve Denetim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Duygu Celayir’in birlikte hazırladıkları “Kurumsal Yöne...