Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu 5 akademik, 3 idari üyeden oluşmaktadır.

Komisyon, YÖKAK’ın Dereceli Değerlendirme Sistemi (Rubrik) ölçüt ve alt ölçütlerine uygun çalışma usul ve esaslarını gösteren yönergeyi hazırlamak, Birim Kalite Elçisinin Birim Kalite Komisyonu Başkanına sunacağı e-rapor şablonunu hazırlamak, Birim Kalite Elçilerine oryantasyon eğitimi programı hazırlamak, ölçme ve değerlendirme politikasını güncellemek ve uygulamak, Üniversite Kalite El Kitabında Komisyonun ilgi alanındaki süreçleri PUKÖ döngüsü ile tanımlamak, Dereceli Değerlendirme Sisteminde ölçme ve değerlendirme ile ilgili ölçüt ve alt ölçütlere uygun faaliyetleri yerine getirmek, çalışmaları paydaşlara sunmak, görüşlerini almak ve güncellemek, geri bildirimler için anketler yapmak ve değerlendirmek, Rektörlükten gönderilen Birim Kalite Komisyonu bilgilerini, diğer birimlere ve Komisyonlara ait anket çalışmalarını değerlendirmek, yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (KİDR)’nda Komisyona ait kısımları hazırlamak, yapılan toplantı, değerlendirme ve çalışmaları elektronik ortamda saklamak ve öğretim yılı sonunda Rektörlüğe e-rapor olarak vermek yetki ve sorumluluğuna sahiptir.

Komisyon Üyeleri

İnsan ve Toplum Bilimler Fakültesi- İstatistik Doç. Dr. Seda Bağdatlı Kalkan
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi- Matematik Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Yener
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi- Psikoloji Dr. Öğr. Üyesi Itır Kaşıkçı
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi-
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Dr. Öğr. Üyesi Ayfer Genç Yılmaz
İşletme Fakültesi – Muhasebe ve Denetim Dr. Öğr. Üyesi Duygu Celayir
Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı V. Dr. Öğr. Üyesi Ali Boyacı
Öğrenci İşleri Daire Başkanı Seda İstanbullu
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Yasin Demirbaş

 

İletişim Bilgileri

olcmekom@ticaret.edu.tr