SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
✕ Kapat
Topluluk Kuruluş Bilgileri
  1. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde bütün öğrenciler topluluk kurma hakkına sahiptirler. Topluluklar öğrencilerin sosyal kültürel etkinliklerini düzenlemede, ders dışı davet ettikleri konuklarla genel kültür ve entelektüel yanlarını geliştirmede yardımcı olurlar. Topluluklar akademisyenlerden danışman hocaları hariç bağımsız olup, yönetimi ve işletimi tamamen öğrenci tarafından yürütülen birimlerdir.
  2. Kurulacak topluluklar, başta sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversiteyi tanıtacak ve Rektörlük tarafından onaylanacak diğer alanlarda faaliyetler yapabilirler.
  3. Yeni topluluk kurulması için başvurular her öğretim yılı başında Aralık ayı sonuna kadar kabul edilir.
  4. Birden fazla topluluğun bir araya gelerek gerçekleştirecekleri etkinlikler istisnalar hariç topluluklar faaliyet alanları dışında etkinlik gerçekleştiremez.
  5. Topluluk kurmak için en az 15 öğrenci bir araya gelir. Kulüp kurmak için, başvuru kuruluş evrakları ile birlikte Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Kültür Müdürlüğü’ne başvuru yapılarak evraklar onay için yönetime sunulur ve sonuç başvuranlara bildirir.
  6. Topluluk Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır.
  7. Topluluklar, yıllık etkinlik programının onaylanmasının ardından etkinliklerini gerçekleştirirler.
  8. Kuruluş evrakları; eksiksiz doldurulmuş tüzük, kulübün adını, kuruluş amacını, yapılması düşünülen etkinlikleri içeren ve kurucular başvuru dilekçesi, kurucuların isim, imza, bölüm ve sınıflarıyla, cep telefonu ve mail adreslerini belirten bilgi notu ve topluluk üye listesidir.
  9. Her topluluğun güncel olarak tutulan karar defteri, gelen ve giden evrak dosyası, üye kayıt defteri ve harcama defteri olmak zorundadır.
  10. Topluluklar, her yeni akademik öğretimin başında bir önceki dönemin faaliyet raporunu Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Kültür Müdürlüğü’ne teslim etmek zorundadır.
  11. Topluluklar yeni akademik yılın başında yıllık faaliyet planı yaparak Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Kültür Müdürlüğü’ne teslim etmelidirler.