SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
✕ Kapat
Topluluk Üyelik Bilgileri

Topluluk Üyelik BilgileriTopluluk Üyeliği asli ve fahri olmak üzere iki türlüdür.

a) Asli üye olmak isteyenin;

  1. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencisi olması
  2. Dernekler Kanunu’na göre dernek üyesi olma hakkına sahip bulunması
  3. Öz geçmişlerini belirten bir dilekçe ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi’nden alacakları ‘’Öğrenci Belgesi’ni ibraz etmesi gereklidir.

​Kurucu üyeler dışındakilerin üye olabilmeleri, Yönetim Kurulu’nun kararına bağlıdır.

Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruyu en çok 15 gün içinde karara bağlar ve bu kararını yazılı olarak, başvuru sahibine bildirir. Üyeliğe kabul için görüşme ve karar yeter sayısı Yönetim Kurulu üye tam sayısının içte ikisidir.

b) Fahri üyelik, kulübe olağanüstü yararlıkları dokunmuş veya Yönetim Kurulu’nca fahri üyeliğine oy çokluğu ile karar verilmiş kişilerden oluşur.

Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.