Sanayi Politikaları ve Kalkınma Merkezi
Sanayi Politikaları ve Kalkınma Merkezi Portekiz’de İnovasyonu konuştu

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sanayi Politikaları ve Kalkınma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Betül GÜR, Portekiz’in Porto şehrinde düzenlenen “11th International Conference on Economics” isimli akademik konferansta Üniversitemizi temsil etti.

23-25 Ocak 2020 tarihleri arasında Universitad de Sevilla Facultad de Ciencias del Trabajo ve World Economic Research Institue işbirliğiyle düzenlenen konferansın çeşitli oturumlarında inovasyon ve teknolojik gelişmeler konuşuldu.

Doç. Dr. Betül GÜR, “The Effect of Foreign Trade on Innovation: The Case of BRICS-T Countries” başlıklı konuşmasında, ülkedeki inovatif faaliyetleri destekleme konusunda ihracat, ithalat ve yabancı doğrudan yatırımlarının etkisine değindi. Gelişmiş ülkeler ile aralarındaki teknoloji düzeyi farklılığının gelişmekte olan ülkeleri inovasyona yöneltmek yerine düşen kârlılık sebebiyle inovasyondan daha da uzaklaştırabildiği, bu nedenle gelişmekte olan ülkeler açısından inovasyonun itici gücünü ithalatın dışında aramanın uygun bir yaklaşım olacağını dile getiren Doç. Dr. Gür, yabancı doğrudan yatırımların ise bu yatırımları yapan şirketlerin ev sahibi ülkede tekel güce sahip olması ve ev sahibi ülkenin belli bir teknolojik düzeyi yakalamış olması gibi faktörlerin yabancı doğrudan yatırımların inovasyon üzerindeki etkisinde belirleyici olduğuna değindi. Doç. Dr. Gür ayrıca ülke içinde inovatif girişimleri geliştirme konusunda ihracatın ve inovatif faaliyetlerin karşılıklı olarak birbirini olumlu yönde destekliyor olmasının önemini vurguladı.

Konferans ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.