Sanayi Politikaları ve Kalkınma Merkezi
Sanayi Politikaları ve Kalkınma Merkezi 31. EBES Konferansına Katıldı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sanayi Politikaları ve Kalkınma Merkezi Merkez Müdürü Doç. Dr. Betül Gür, 31. Eurasia Business and Economics Society Conference (EBES) dahilinde “ The Relationship Between R&D Expenditures and Youth Unemployment in the European Union Countries: A Comparison of the Old and New Member States” konulu sunumu gerçekleştirdi.
31’incisi düzenlenen konferansın Polonya’nın başkenti Varşova’da yapılması planlanmıştır. Ancak Covid-19 sebebi ile sunumlar online olarak gerçekleştirilmiştir.  15-17 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenen konferansa Varşova Üniversitesi ev sahipliği yapmıştır.
Doç. Dr. Betül Gür gerçekleştirdiği sunumda AR-GE ve yenilik faaliyetlerine önem veren yeniliğe dayalı bir ekonomik sistem oluşturulması gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmek ve küresel piyasalarda etkin olabilmek için gerekli olduğuna değindi. Avrupa Birliği ülkeleri uzun yıllardan beri bilim ve teknoloji alanında inovasyon çalışmaları yaptığını ve küresel krizin etkisiyle ekonomik büyümeden işsizliğe birçok sorun yaşadıklarını söyleyen Gür, AB ülkelerinin uyguladıkları politikalar ve aldıkları önlemlerle sorunları aşmaya çalıştıklarını söyledi. Sanayileşme ve inovasyonla ilgili temel göstergelerden olan AR-GE harcamaları ile bu sürece olumlu etki yaratabileceklerini vurguladı. Yapılan analiz sonucunda, AR-GE harcamalarının tüm ülkelerde genç işsizliği azaltıcı etkisi olduğu görüldüğünü ancak bu oranın gelişmiş ülkeler olan eski üye ülkelerde daha çok gelişmekte olan Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinden oluşan yeni üye ülkelere göre daha yüksek olduğu sonucuna vardığını belirtti. Yeni üye ülkeler için AR-GE harcamalarının tek başına yeterli olmadığı düşünüldüğünü ve gençlerin istihdamını etkileyen nedenlerin ülke bazında ayrıca incelenmesinin gerekli olduğu önerisinde bulundu.