İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
İngilizce
Akademisyenlerimizden Afrika Raporu

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü akademisyenlerinin koordinatörlüğünde DEİK tarafından hazırlanan “Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi ve Türk Firmalarına Etkisi” adlı araştırma çalışması yayınlandı.

Proje Koordinatörlüğünü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Uğur Yasin Asal, Proje Koordinatör Yardımcılığını ise Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayfer Genç Yılmaz üstlendiği projenin araştırma asistanlığı yine Afrika Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler Lisansüstü programı mezunu Billy Agwanda tarafından yerine getirildi.

Araştırma ile 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşmasının küresel ticarette Afrika merkezli yansımaları ve bu yansımaların Türk iş dünyasına olası pozitif ve negatif etkileri sıralanıyor. Türkiye’nin bu anlaşmanın etkilerini pozitif yönlü değerlendirebilme adına üstlenmesi gereken ekonomik politik pozisyon, yeni nesil kamu ve özel sektör ilişkileri çerçevesinde ifade ediliyor. Araştırma çalışması, Türkiye için Ticari Diplomasi faaliyetlerinin alt yapısına ilişkin özgün bir model arayışlarını ifade ederek sonlanıyor.

Erişim için tıklayınız: afrika-kitasal-rapor-yeni-re-3