İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
İngilizce
Nitelikli Bilimsel Araştırma, Yöntem ve Uygulamaları 4: Uluslararası İlişkilerde Vaka Analizi

Nitelikli Bilimsel Araştırma, Yöntem ve Uygulamaları 4: Uluslararası İlişkilerde Vaka Analizi

22 Aralık 2021

Nitelikli Bilimsel Araştırma, Yöntem ve Uygulamalarının 4.sü “Uluslararası İlişkilerde Vaka Analizi” konulu seminer Üniversitemiz Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeyneb Çağlıyan İçener moderatörlüğünde, Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rahime Süleymanoğlu Kürüm’ün katılımıyla gerçekleşmiştir.