Sosyal Bilimler Enstitüsü
Osmanlı’dan Cumhuriyete Geçiş Aşamasında Anadolu’da ve Dünyada Sanayi Politikaları ve Teknoloji

Sanayi Politikaları ve Teknoloji programının koordinatörlüğünde Türkiye’nin önemli tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Osmanlı’dan Cumhuriyete Geçiş Aşamasında Anadolu’da ve Dünyada Sanayi Politikaları ve Teknoloji” başlıklı bir konferans vermiştir. Ortaylı konuşmasında sanayinin Batı’daki gelişimi, Osmanlı’nın bu gelişmelere karşı oluşturduğu düzenlemeleri ve bu durumun Cumhuriyet Türkiye’sine yankılamalarına değinmiştir.