Sosyal Bilimler Enstitüsü
SAPTEY Söyleşileri -20: Dış Ticarette Güncel Meseleler

SAPTEY ABD Başkanı Doç. Dr. Sabri Öz’ün moderatörlüğünde SAPTEY ile Sanayi ve Teknoloji Söyleşilerinin 20.si ” Dış Ticarette Güncel Meseleler” konu başlığı Gümrük Müşaviri Ali Kartaş’ın katılımlarıyla gerçekl Söyleşide dış ticarette güncel konular, döviz hareketliliği, dış ticaretin zorlukları, istisnai ürünlere ilişkin genel değerlendirmeler, teknolojik ve dijital dönüşüm ile yaşanan dönüşümler ve lojistik performans endeksine ilişkin değerlendirmelere değinilecektir.