İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
Stratejik Plan Hazırlama ve İzleme Komisyonu

Stratejik Plan Hazırlama ve İzleme Komisyonu

 

Stratejik Plan Hazırlama ve İzleme Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları

1 İşletme Fakültesi Prof. Dr. Ahu Tuğba Karabulut (Başkan)
2 İşletme Fakültesi Prof. Dr. Yusuf Balcı
3 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Zeyneb Çağlıyan İçener
4 İşletme Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Asarkaya (Başkan Yrd.)
5 Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih Cengil
6 Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Şerbetçi Turan
7 İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Çaycı
8 Finans Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Güldenur Çetin
9 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğr. Gör. Aslıhan Ergin
10 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arş. Gör. Deniz Gerçeker
11 Strateji Geliştirme Müdürlüğü Engin Çetin
12 Strateji Geliştirme Müdürlüğü Sümeyye Aydın
13 Mali İşler Daire Başkanlığı Ahmet Demir
14 Öğrenci Temsilcisi Musa Bekik

 

Toplantı Tutanakları

SPİK FR.1 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.2 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.3 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.4 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.5 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.6 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.7 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.8 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.9 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.10 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.11 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.12 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.13 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.14 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.15 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.16 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.17 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.18 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.19 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.20 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.21 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.22 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.23 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.24 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.25 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.26 Toplantı Tutanağı

SPİK FR.27 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.28 Toplantı Tutanağı

 

İletişim:

stratejikplankom@ticaret.edu.tr