TR EN

Stratejik Plan Hazırlama ve İzleme Komisyonu

Stratejik Plan Hazırlama ve İzleme Komisyonu

 

Stratejik Plan Hazırlama ve İzleme Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları

1. Prof. Dr. Yusuf Balcı (Başkan) İşletme Fakültesi
2. Doç. Dr. Zeyneb Çağlıyan İçener İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
3. Doç. Dr. Ayşegül Elif Çaycı İletişim Fakültesi
4. Doç. Dr. Güldenur Çetin Finans Enstitüsü
5. Dr. Öğr. Üyesi Nihan Yavuz Aksakal (Başkan Yrd.) İşletme Fakültesi
6. Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih Cengil Hukuk Fakültesi
7. Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Şerbetçi Turan Mühendislik Fakültesi
8. Öğr. Gör. Aslıhan Ergin Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
9. Arş. Gör. Deniz Gerçeker İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
10. Engin Çetin Strateji Geliştirme Müdürlüğü
11. Sümeyye Aydın Strateji Geliştirme Müdürlüğü
12. Ahmet Demir Mali İşler Daire Başkanlığı
13. – Öğrenci Temsilcisi

 

Toplantı Tutanakları

SPİK FR.1 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.2 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.3 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.4 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.5 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.6 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.7 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.8 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.9 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.10 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.11 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.12 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.13 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.14 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.15 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.16 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.17 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.18 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.19 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.20 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.21 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.22 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.23 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.24 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.25 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.26 Toplantı Tutanağı

SPİK FR.27 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.28 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.29 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.30 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.31 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.32 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.33 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.34 Toplantı Tutanağı

 

İletişim:

stratejikplankom@ticaret.edu.tr