İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
Stratejik Plan ve İzleme Komisyonu

Stratejik Plan ve İzleme Komisyonu

 

Stratejik Plan ve İzleme Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları

1 İşletme Fakültesi Prof. Dr. Ahu Tuğba Karabulut (Başkan)
2 İşletme Fakültesi Prof. Dr. Yusuf Balcı
3 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Zeyneb Çağlıyan İçener
4 İşletme Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Asarkaya (Başkan Yrd.)
5 Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Zehra Badak
6 Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Emin Başar Baylan
7 İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Çaycı
8 Finans Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Güldenur Çetin
9 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğr. Gör. Aslıhan Ergin
10 Strateji Geliştirme Müdürlüğü Engin Çetin
11 Strateji Geliştirme Müdürlüğü Sümeyye Aydın
12 Mali İşler Daire Başkanlığı Ahmet Demir
13 Öğrenci Temsilcisi Musa Bekik

 

Toplantı Tutanakları

SPİK FR.1 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.2 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.3 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.4 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.5 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.6 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.7 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.8 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.9 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.10 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.11 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.12 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.13 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.14 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.15 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.16 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.17 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.18 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.19 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.20 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.21 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.22 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.23 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.24 Toplantı Tutanağı
SPİK FR.25 Toplantı Tutanağı

İletişim:

stratejikplankom@ticaret.edu.tr