TR EN

Stratejik Planlarımız

Üniversite kalite yolculuğunda, idari yapısı için 2005 yılında ISO9000 belgesi almıştır. İdari hizmetlerde sistem standardı gereklerini yerine getirmenin ötesine geçmek ve kurumsal düzeyde gelişmek amacıyla Üniversite, 2005 yılında çıkan 5018 sayılı kanunuyla Türkiye gündemine gelen stratejik yönetimi, bunun YÖK’ e yansıması olan Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) çerçevesinde üniversitelerde kurulan Akademik Değerlendirme Kurulu (ADEK) yaklaşımını benimsemiştir. Bu etkilerle süreç yönetimi yaklaşımına doğru geçilmesi de önemli bir kazanım olarak vurgulanabilir.

İç ve dış paydaşların katılımıyla SWOT Analizi, strateji ve hedeflerin belirlenmesiyle üniversitenin ilk Stratejik Planı 2007-2012 aralığı için hazırlanmıştır. Planın uygulanmasına yönelik süreç yönetimi çalışmaları yapılmıştır. Bu alanda bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT)’ nden faydalanılmaya başlanmış, birimlerdeki farklı form ve yazılımları entegre eden bütünleşik yazılımlara geçiş yapmaya çalışılmıştır.

Stratejik Planın güncellenmesi şeklinde bir yaklaşımla 2012 yılı sonunda 2013-2017 Stratejik Planı paydaş katılımlarıyla, öğrencilerin, akademik ve idari personelin, Mütevelli Heyet üyelerinin, mezunların, İTO ile İTO Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı yöneticilerinin ve diğer paydaşların görüş ve önerileri ile şekillendirilmiş; misyonu, vizyonu ve değerleri belirlenmiş; etkin katılımı ve şeffaflığı, yenilikçi fikirleri gündeme getiren; kaynakların, imkânların ve kurumsal kapasitelerin etkin şekilde kullanımına imkân verecek yaklaşımların üretilmesini sağlayacak şekilde strateji, hedef, faaliyet ve göstergeler tespit edilmiştir.

2018 yılında 2018-2022 Stratejik Planı benzer şekilde hazırlanmıştır. Üniversitenin iç ve/veya dış paydaşlarla gerçekleştirdiği her türlü faaliyet web sayfasından düzenli ve belirli bir süre için kamu oyu ile paylaşılmakta, ve daha sonra e-ortamda depolanmaktadır.

2007 itibari ile üniversitemize ait Stratejik Planlarımız aşağıda belirtilmiştir.