Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Tez/Dönem Projesi Danışmanı ve Konu Başlığının Belirlenmesi

“Tez ve Dönem Projesi Başlığı” ile “Danışman Öğretim Üyesi”nin belirlenmesiyle ilgili aşağıdaki formlar doldurarak 05.10.2018 tarihine kadar Fen Bilimleri Enstitüsü İdari Ofisi'ne teslim edilmelidir. Eksik imzalı formlar teslim alınmayacaktır.