Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Tez/Dönem Projesi Danışmanı ve Konu Başlığının Belirlenmesi

“Tez ve Dönem Projesi Başlığı” ile “Danışman Öğretim Üyesi”nin belirlenmesiyle ilgili aşağıdaki formlar doldurarak 22.02.2019 tarihine kadar Fen Bilimleri Enstitüsü İdari Ofisi'ne teslim edilmelidir. Eksik imzalı formlar teslim alınmayacaktır.