İletişim Fakültesi 2018-2019 Akademik Yılı Vize Sınavı Mazeret Duyurusu

1. Sınava girmeye engel hukuken geçerli bir mazereti bulunan öğrenciler sınavların bitimini izleyen üç gün içerisinde dilekçe ve ilgili belge ile birlikte ilgili Fakülte İdari Ofis Müdürlüğü’ne mazeret sınav talebiyle başvurmalıdırlar. 

2. Mazeret sınavına ilişkin başvuruda, mazeretin niteliğine göre, mazeret ilgili kurumdan alınan resmi belge ile tespit edilmiş olmalıdır.

3. Sağlığa ilişkin mazeretlerde; raporda hastalığa dair teşhis, raporun düzenlenme tarih ve saati, istirahat kaydı, istirahatli gün veya günlerin başlangıç ve bitimi açıkça belirtilmelidir. 

4. Raporlu öğrencilerin aynı gün yapılan sınavlardan bazılarına girip bazılarına girmemesi kabul edilmemektedir.

5. Öğrencinin anne, baba, eş, kardeş vb. yakınlarından biri ile ilgili olarak öğrencinin sınava girmesine mani olacak durumun belgelenmesi gerekmektedir. 

6. Mazeret sınavları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir.
 
7. 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz dönemi vize sınavlarına giremediği için dilekçe veren, dilekçesi Yönetim Kurulunca uygun görülen ve Üniversitemiz Spor takımlarında oynadığı için görevli izinli sayılan öğrencilerimiz için mazeret sınavları 16 Kasım 2018 tarihinde saat:14.00’da A Blok 5. Kat A-503 no’lu derslikte yapılacaktır.