"Girişimcilik Eğitimi ve İş Dünyasına Geçiş" Programı 3. Konferansı

Konuşmacılarımızdan Sayın Per Bram’ın ani vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Konferansımız ileri bir tarihe tehir edilmiştir.

"Girişimcilik Eğitimi ve İş Dünyasına Geçiş" Comenius Programı 3. Yıl Konferansı ve Ağ Toplantısı

“Girişimcilik Eğitimi Ağları, Politikaları ve Yönetimi”

Konferans

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sütlüce Kampüsü’nde gerçekleştirilecek “Girişimcilik Eğitimi Ağları, Politikaları ve Yönetimi", üç yıllık bir sürecin bir parçası olan konferansın (Comenius Ağı-Entrepreneurship Education-World of Work, Girişimcilik Eğitimi ve İş Dünyasına Geçiş) amacı, girişimcilik eğitimi  hakkında bilgilendirmek; girişimcilik eğitimi ağları, politikaları ve yönetimini tartışmak ve uygulamaya yönelik bu konuyla ilgili bilgi, stratejiler ve politikalar aktarmak için ortak yaklaşımlarda bulunmaktır.
 
Toplantının Arka Planı

Konferans bir parçası olan Comenius Ağı “Girişimcilik Eğitimi ve İş Dünyasına Geçiş”, üç Avrupa stratejisi ana hedeflerine uygun eğitim, istihdam ve gençlik konuları ile ilgili olarak; genç insanların kendi yaşamını ve işini yönetme kabiliyetlerini güçlendirmek, istihdam, gençlik istihdamı ve okulu erken terki önlemek, toplantıların odağında olan konulardır. 
 
Program

Programda, ulusal yaklaşım açısından girişimcilik eğitimi, konuşmacılar tarafından sunulacaktır. Tüm eğitim sistemlerinde girişimcilik eğitiminin yaygınlaşması projenin odak noktasıdır. Girişimciliğin özümsenmesi yönünde atılan adımlar konferansta ele alınacaktır. Girişimcilik eğitimi yaygınlaştırması yolunda çıkan sorunlar ve engeller akademik kurumlar tarafından uzun zamandır incelenmektedir. Bu nedenle, akademik konuşmacılar, bugünkü durumu belirtilen konular kapsamında aydınlatacaklardır. Programın amacı, konferans konuları olan “Girişimcilik Eğitimi Ağları, Politikaları ve Yönetimi” doğrultusunda oluşturulacak fikirlerle, "Girişimcilik Eğitimi ve İş Dünyasına Geçiş" programına katkıda bulunmaktır.
 


3rd Annual Conference and network meeting of the Comenius Network
“Entrepreneurship Education-the World of Work”
 
“Networks, Policies and Governance for Entrepreneurship Education”
 
The Conference

The main aim and objective of the conference-as a part of a three year process within the Comenius Network Entrepreneurship Education–World of Work–is to inform, to present and to discuss one of the most important core elements of entrepreneurship education, Networks, Policies and Governance for Entrepreneurship Education and to find common approaches to transfer knowledge, strategies and policies concerning this issue into practice.
 
The Network Background

The Comenius Network “Entrepreneurship Education-the World of Work” of which the conference is a part meets at least three main European strategic objectives concerning education, employment and youth: to strengthen competences of young people to manage their own life and job, to improve employability and youth employment and to avoid drop-out and early school leaving.
 
The Programme

The national approach for Entrepreneurship Education will be presented by the key speakers in programme. The spread of entrepreneurship education to the whole education system is the key point of the project. Highlighting the steps of adopting of entrepreneurship will be discussed in the some part of conference. A problematic of spreading entrepreneurship education has been studied by the Turkish academic society for a long time. Therefore, academic speakers will focus on this, and highlight today’s situation. The programme will be supplemented with contributions of the partners of the network “Entrepreneurship education and the world of Work” to the elements of the conference concerning Networks, Policies and Governance for Entrepreneurship Education.
  • The program can be found here

Sütlüce Yerleşkesi
Adres :
Sütlüce Mahallesi, İmrahor Caddesi, Numara: 90, Beyoğlu 34445, İstanbul
Telefon : +90 (212) 314 41 00
#4446 İbrahim Halid Elbaşı