Mobil Tek. Geliştirme Laboratuvarı Projemizin Mal Alım İhale İlanı

İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi ve İletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma Programı kapsamında sağlanan mali destek ile 
Sütlüce Mahallesi, İmrahor Caddesi, No: 90, Beyoğlu 34445, İstanbul’da Mobil Teknoloji Geliştirme Laboratuvarı Projesi için bir mal alım ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.
         
Lot 1: Elektronik Eşya ve Yazılım Lisansları Alımı
Lot 2: Mobilya Alımı
 
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası
Sütlüce Mahallesi, İmrahor Caddesi, No: 90, Beyoğlu 34445, İstanbul
adresinden veya İstanbul Kalkınma Ajansı, Ağ Sayfası ve İstanbul Ticaret Üniversitesi, Ağ Sayfası üzerinden temin edilebilir.
 
Teklif teslimi için son tarih ve saati:
04.11.2013
14:00
Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; İstanbul Kalkınma Ajansı, Ağ Sayfası ve İstanbul Ticaret Üniversitesi, Ağ Sayfası yayınlanacaktır.
 
Teklifler,
04.11.2013
tarihinde, saat 15:00’da ve
Sütlüce Mahallesi, İmrahor Caddesi, No: 90, Beyoğlu 34445 adresinde yapılacak oturumda açılacaktır. 

Ek: Mal Alım İhalesi Şartnamesi ve Teklif Dosyası