Bilişim Hukuku Eğitim Programı

Alanında Türkiye’nin en kapsamlı ve zengin içerikli eğitim programı 03 Mayıs 2014 tarihinde başlıyor…
 
Eğitimin Amacı
 
Hukuk mesleğinin ister teorik ister uygulama tarafını yürütsün her hukukçunun karşısına mutlaka bilişim hukuku ilke ve mevzuatları ile çözümlenmesi gereken sorunlar çıkmaktadır. Bilişimciler veya diğer meslek mensupları için de meslekleri gereği bilişim hukukunu bilmek işin kaderini etkileyecek öneme sahip olmaktadır.
 
Bilişim Hukuku Eğitim Programı’nın amacı, bu alanda sahip olduğumuz bilgi, birikim ve tecrübeyi talep eden herkesle paylaşarak; Bilişim Hukuku hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen bireylerin gerek teorik gerekse pratik açılardan yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.
 
Programın Yapısı
 
Eğitimler, Cumartesi & Pazar günleri 10:00-17:45 saatleri arasında sürdürülecektir. Günde 6 ders saati (Bir Ders Saati=45 Dk.) üzerinden devam edecek olan eğitim programının toplam süresi 90 ders saati/14 ders günü/7 haftadır.  Eğitimde (%70) devam zorunluluğu aranacak olup program sonunda ayrıca katılımcılar bir final sınavına tabi tutulacaktır. Final sınavında 70 ve üstü not alamayanlara “Katılım Belgesi” devamsızlık sınırını aşanlara ise "Kayıt Belgesi"  verilecektir. Sınavda başarılı olanlar  İstanbul Ticaret Üniversitesi onaylı “Başarı Sertifikası”  almaya hak kazanacaktır. Ayrıca, mezuniyet hakkını kazanan tüm katılımcılara "Transcript" sunulacaktır.
 
Kimler Katılmalı?
 
Sertifika programı temel olarak bu alanda uzmanlaşmak isteyen avukatlara, stajyer avukatlara, akademisyenlere ve bilişim uzmanlarına açıktır. Ayrıca Bilgi Güvenliği Uzmanları, Sosyal Medya İçerik Danışmanları, İnternet Girişimcileri, Adli Bilişim konusunda uzmanlaşmak isteyenler, Bilirkişiler, Marka Danışmanları ve Reklamcılar eğitim programına katılabilir. Programa hukuk fakültesinin 2. sınıfı bitirmiş olmak şartı ile lisans öğrencileri de alınacaktır.
 
Başlama Tarihi, Eğitim Yeri ve İkramlar
 
Sertifika programının başlama tarihi 03 Mayıs 2014’dür.  Eğitimler İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü dersliklerinde yapılacaktır. Katılımcılar eğitim süresi boyunca sınırsız çay ve kahve servisi imkânından ücretsiz olarak  yararlanabilirler.
 
Eğitim İçeriği
 
Toplamda 90 saatlik içeriğe sahip olan uygulama odaklı eğitim programında etkin bir tecrübe aktarımı amaçlanmaktadır.
 
1-Giriş ve Teknik Kavramlar: Giriş ve Program Hakkında Bilgi, İnternetin Teknik Yapısı-Kavramlar, Sosyal Ağların Yapısı, Alan Adı Sistemi, İnternet Sujelerinin Teknik Yapıları
 
2-Temel Hak ve Özgürlüklerin Kullanımında İnternet: İfade Özgürlüğü ve İnternet, Örgütlenme Hakkı, Dijital Aktivizm, Yurttaş Gazeteciliği, Kişisel Veriler, Özel Hayatın Gizliliği, Bilgi Toplumu
 
3-Bilişim Suçları: Bilişime Özgü Suçlar, Bilişim Vasıtasıyla İşlenen Suçlar, Karşılaştırmalı Hukuk, Karar İnceleme
 
4-Adli Bilişim: Dijital Delillerin Toplanması, Dijital Delillerin Analizi, Dijital Deliller ve Usul Hukuku, Örnek Analizler ve Örnek Bilirkişi Raporları
 
5-İnternet Yayıncılığı: İnternet Yayıncılığı ve Hukuki Sorumluluklar, Alan Adları Sistemi ve Hukuk, Online İtibar ve Korunması, WEB 2.0 Kavramı, Erişim Engelleme ve Hukuki Sorunlar
 
6-Dijital Alanda Fikri ve Sınai Haklar: Dijital Eser Kavramı, 5846 sayılı yasanın koruma kapsamı, Video siteleri, Mp3 ve Müzik, Dijital Oyun Hukuku, Yazılımlar ve Bilgisayar Programları, Veritabanı Koruması ve Botlarla İçerik Toplayıcılığı, İnternette ve Sosyal Ağlarda Marka Kullanımı
 
7-Dijital Alanda Reklam ve Rekabet Hukuku: Genel olarak Reklam Hukuku, Yeni Nesil Dijital Reklamcılık ve Hukuk, Çevrimiçi Davranışsal Reklamlar, Haksız Rekabet
 
8-Online Sözleşmeler: Genel İşlem Şartları, Sorumluluğun Sınırlandırılması, Tüketici Hukuku – Mesafeli Sözleşmeler, Elektronik İmza ve Çeşitleri
 
9-İş Hukuku ve İnternet: Yeni Çalışma Modelleri ve İş Hukuku, İşyerinde Mail ve İnternet Kullanımı, İşçinin ürettiği eserler ve işçi buluşları
 
10-Sosyal Medya Hukuku: Sosyal Medyada Etik, Sosyal Ağlarda İçerik Sorumluluğu, Sosyal Ağlarda Paylaşım ve Sorumluluk, Sosyal Medyada Nefret Söylemi
 
11-Elektronik Ticaret Hukuku: B2B tipi E-Ticaret Hukuku, B2C tipi E-Ticaret Hukuku, C2C tipi E-Ticaret Hukuku, Mesafeli Sözleşmeler
 
12-Güncel Meseleler: Bilgi Güvenliği, Bulut Bilişim, Elektronik Para, Elektronik Fatura, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi
 
13-Güncel Meseleler II: İnternet Bankacılığı, Kitlesel Fonlama, Sanal Mülkiyet, İnternet ve Vergi Hukuku
 
14-Start Up’lar  ve Hukuk: Fikirlerin ve Projelerin Korunması, Hibe-Destek-Fon Programları, Şirketler Hukuku, Yatırım Hukuku
 
Program Ücreti ve İndirimler

İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat ve stajyer avukatlar, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencileri ve anlaşmalı kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine üye kişiler eğitim programına %50 indirimli kayıt yaptırabilir.
İndirimli Ücret
Diğer Katılımcılar için Program Ücreti
2.450 TL (KDV hariç)
4.900 TL (KDV Hariç)
 
 
İletişim Sponsoru
  • Eğitim Programı Hakkında Ayrıntılı Bilgi ve Online Başvuru İşlemleri İçin Hukuk Akademisi, Ağ Sayfası üzerinden bilgi edinebilirsiniz.
Eğitim Danışmanlığı
+90 (850) 532 28 24
+90 (532) 178 28 24