İkamet İzni İle İlgili Önemli Uyarı / Important Notice Concerning The Residence Permit

Üniversitemizden mezun olan veya ilişiği kesilen uluslararası öğrencilerimizin oturma izinleri devam etse bile mezun oldukları tarihten veya ilişik kesilme tarihinden itibaren  maksimum 10 günlük süre içerisinde (Türkiye’de kalmaya devam edecekler için) oturma izni için randevu almaları gerekmektedir.  Bu süreyi aşanlar oturma izni  alabilmek için giriş-çıkış yapmak zorundadırlar.  Çünkü mezun olan öğrencinin ikameti mezun olduğu tarihten itibaren geçersizdir.


The students who graduate from the university or who are dismissed from the university are required to get an appointment to extend their residence permit within 10 days (for the ones who will stay longer in Turkey)  following the official graduation or dismissal date. In case they get appointment for the 11th date (or later)  following the graduation/dismissal date, the appointment is invalid and the student is required to exit and enter at the Turkish border gates for going through all the necessary procedures to have residence permit. No matter what the expiry date of the residence permit is, the residence permit expires when student graduates /is dismissed from the university.