4.Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi-Boşanma Temali Üç Odak Grup Toplantisi Gerçekleştirildi

Haber Tarihi: 02.03.2018


 İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ortaklığında, 8 Mart 2018 tarihinde toplumsal cinsiyet adaleti çerçevesinde boşanma temasına dikkat çekmek üzere, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Konferans Salonu'nda “4. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi: Boşanma” kongresi düzenlenecektir.

Kongreye ev sahibi olarak Kadın ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Öztürk Oran ve TBMM Aile Bütünlüğünün Korunması Araştırma Komisyonu Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir açılış konuşmalarını gerçekleştireceklerdir.

Açılış töreninin ardından düzenlenecek olan açılış panelinde Dr. Ravza Kavakçı Kan moderatörlüğünde kongre düzenleme kurulu başkanı Prof. Dr. Nurgün Oktik, Prof. Dr. Medaim Yanık ve Dr. Birgül Tüzün konuşmalarıyla yer alacaklar.

Kongre sürecinde “Mağdur Babalar ve Boşanma”, “Mağdur Anneler ve Boşanma” ve “Uzman Grup ve Boşanma” olmak üzere üç farklı odak grup toplantısı gerçekleştiirldi.

Alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen “Uzman Grup ve Boşanma” temalı odak grup toplantısında; boşanmanın temelinde yatan, sosyo-ekonomik, toplumsal ve bireysel nedenlerin neler olduğu ve bunların nasıl aşılabileceği üzerinde duruldu. Boşanma sürecinde ve sonrasında ailenin ( anne-baba-çocuk) karşılaştığı durumlar, engeller ve zorlukların neler olduğu ve bunların nasıl aşılabileceği üzerinde çözüm önerileri geliştirildi.

“Mağdur Babalar ve Boşanma” temalı odak grup toplantısında; boşanmış babaların boşanma öncesi, boşanma süreci ve boşanma sonrası ile ilgili yaşadıkları sorunlar ve nedenler üzerinde görüşmeler yapıldı. Mağdur babalar özellikle boşanma sonrası süresiz olarak ödenen nafaka ile ilgili mağduriyetlerini dile getirip bu konuya çözümler getirilmesini vurguladılar.

“Mağdur Anneler ve Boşanma” temalı odak grup toplantısında; boşanmış anneler özellikle boşanma süreci öncesinde yuvalarının dağılmaması için gerektiği yerde şiddete bile tepki veremediklerini dile getirdiler. Başta şiddet olmak üzere mağduriyetlerle karşılaştıklarında nerelere başvuru yapmaları gerektiği noktasında yeterince bilgi sahibi olmadıklarını vurguladılar.

Kongrede genel olarak; Boşanma ve Sosyo-ekonomik Dinamikler, Boşanmanın Hukuki Süreçleri, Aile, İslam Hukukunda Boşanma, Boşanmanın Çocuk Üzerindeki Etkileri, Dindarlık ve Boşanma, Boşanma ve Kadın, Boşanmanın Psikolojik Etkileri, Boşanma ve Sağlık başlıklarıyla gerçekleşecek panellerde aile birliği ve boşanma; toplumsal, akademik, siyasal, ekonomik ve hukuki boyutlarıyla ele alınarak, boşanma öncesi ve sonrasında yaşanan sorunların toplumsal cinsiyet adaleti çerçevesinde çözüm yolları üzerinde durulacaktır.

Kongrede sunulacak bildirilerle; aile birliği ve boşanma konusunda bilgilerin ve deneyimlerin paylaşılacağı disiplinler arası bir tartışma platformunun oluşturulması, bu süreçlerde aile bireylerinin ve  kadının karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik yeni arayışların tartışılmasına olanak sağlanması, kadın ve ailenin desteklenmesi amacıyla yürütülen politikaların ulusal ve uluslararası ölçekte müzakere edilmesi, yeni stratejilerin ve uygulamaların alt yapısının oluşturulmasına katkı sağlanması beklenmektedir.