İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  (ISSN: 1303-5495),  2002 yılından beri, sosyal bilimler alanında araştırma makalesi, tarama makalesi ve bildiri niteliğindeki yazıların yayınlandığı, bahar ve güz dönemlerinde en az iki (2) sayı çıkan hakemli bir dergidir. Güz sayısı “Hukuk özel sayısı” olarak yayımlanmaktadır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin Tarandığı Endeksler

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Kayıhan İÇEL
Prof. Dr. Münevver TURANLI
Doç. Dr. Serkan ÇANKAYA
Doç. Dr. Murat YALÇINTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Başak ERDEM

Editörler
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Emre CİVELEK
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Şensöz MALKOÇ (Hukuk Özel Sayısı)

Editör Yardımcıları
Dr. Zehra BADAK (Hukuk Özel Sayısı)
Araş. Gör. Muratcan GÖKDEMİR (Hukuk Özel Sayısı)

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Selma DEMİREL

İletişim
E-posta : sosyaldergi@ticaret.edu.tr , sosyaldergihukuk@ticaret.edu.tr
Telefon : 444 0 413
Adres : Örnektepe Mah. İmrahor Cad. No: 88/2 Beyoğlu/İstanbul


Yayınlanmış Sayılar

2019/1 Yıl:18 Sayı:35 Bahar
2018/2 Yıl:17 Sayı:34 Güz
2018/1 Yıl:17 Sayı:33 Bahar
2017/2 Yıl:16 Sayı:32 Güz 
2017 Yıl:16 Sayı:31 Bahar
2016 Yıl:15 Sayı:30 Güz
2016 Yıl:15 Sayı:29 Bahar
2016 Yıl:15 Sayı:29 Bahar (Özel Ek)
2015 Yıl:14 Sayı:28 Güz 
2015 Yıl:14 Sayı:28 Güz (Özel Ek)
2015 Yıl:14 Sayı:27 Bahar
2014 Yıl:13 Sayı:26 Güz
2014 Yıl:13 Sayı:25 Güz
2013 Yıl:12 Sayı:24 Güz
2013 Yıl:12 Sayı:23 Bahar
2012 Yıl:11 Sayı:22 Güz
2012 Yıl:11 Sayı:21 Bahar
2011 Yıl 10 Sayı:20 Güz 
2011 Yıl:10 Sayı:19 Bahar
2010 Yıl:9 Sayı:18 Güz 
2010 Yıl:9 Sayı:17 Bahar
2009 Yıl:8 Sayı:16 Güz
2009 Yıl:8 Sayı:15 Bahar
2008 Yıl:7 Sayı:14 Güz
2008 Yıl:7 Sayı:13 Bahar
2007 Yıl:6 Sayı:12 Güz
2007 Yıl:6 Sayı:11 Bahar
2006 Yıl:5 Sayı:10 Güz
2006 Yıl:5 Sayı:9 Bahar
2005 Yıl:4 Sayı:8 Güz
2005 Yıl:4 Sayı:7 Bahar 
2004 Yıl:3 Sayı:6
2004 Yıl:3 Sayı:5
2003 Yıl:2 Sayı:4
2003 Yıl:2 Sayı:3 
2002 Yıl:1 Sayı:2
2002 Yıl:1 Sayı:1