Girişimcilik Dergisi / Turkish Journal of Entrepreneurship

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) İstanbul Genç Girişimciler Kurulu (GGK), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) işbirliğinde, İstanbul Ticaret Üniversitesi Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi önderliğinde, “girişimcilik” yazınına ulusal ve uluslararası anlamda katkıda bulunmak ve iş dünyasına, özellikle girişimcilere, öneriler sunmak ve iş dünyası ile akademik düzlem arasında köprü oluşturabilmek amacıyla hayata geçirdiği, yılda iki kez (Bahar ve Güz) yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Cemal ZEHİR / Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye            
Prof. Dr. Ekrem TATOĞLU / İbn-i Haldun Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Meriç KESKİNEL / West Los Angeles College, ABD
Prof. Dr. Murat KASIMOĞLU / İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye            
Prof. Dr. Nurullah GENÇ / Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türkiye
Prof. Dr. Pınar SÜRAL ÖZER / Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Selim ZAİM / İstanbul Şehir Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Şevki ÖZGENER / Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Uğur YOZGAT / Arkın University of Creative Arts and Design, KKTC
Prof. Dr. Umut TÜRKŞEN / Coventry Law School, İngiltere
Doç. Dr. N. Öykü İYİGÜN / İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye, Editör
Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Keleş TAYŞİR / İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye, Editör Yardımcısı
Arş. Gör. Nihan YAVUZ / İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye, Editör Yardımcısı
İsmail ERTÜRK / The University of Manchester, İngiltere

Editör
Doç. Dr. N. Öykü İYİGÜN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Selma DEMİREL
 
İletişim
E-posta    :              oiyigun@ticaret.edu.tr
Telefon    :               444 0 413
Adres      :               Örnektepe Mah. İmrahor Cad. No: 88/2 Beyoğlu/İstanbul


Yayınlanmış Sayılar

Cilt:2 Sayı:3 Yıl: Bahar 2018
Cilt:1 Sayı:2 Yıl: Güz 2017
Cilt:1 Sayı:1 Yıl: Bahar 2017