Online Başvuru


Başvuru/Kayıt Süreci

Mülakatlar sadece tezli yüksek lisans programlarına ve doktora programlarına başvuran adaylar için yapılacaktır. Mülakat gün ve saat bilgilerine ilişkin detaylı duyuru ileriki bir tarihte Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.  Adaylara bu konu ile ilgili ayrıca/bireysel bir bilgilendirme yapılmayacaktır. Adaylar ilan edilen mülakat gününde, mülakat saatinden en az 1 saat önce Sütlüce Yerleşkemizde hazır bulunmalıdır. Aşağıda belirtilen ve mülakata gelirken getirilmesi gerekli olan evraklardan eksikleri olan adaylar mülakata alınmayacaktır.

Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda mülakat yapılmayacaktır. Tezsiz yüksek lisansa başvuran adaylar “kontenjan dolana kadar”,  “online sistemden yapılan başvuru sırasına göre” kesin kayıt için gerekli evrakları ile birlikte gelerek kesin kayıtlarını yaptırabilirler. Tezsiz programlara başvurarak kesin kayıt yapmaya hak kazanan adayların isimleri ve kesin kayıt tarihleri web sayfasında duyurulacaktır. (Tezsiz programlarda mülakat sadece Uluslararası Öğrenciler için yapılacaktır.).
 
Mülakat Gününde; Türkçe tezli yüksek lisansa başvuran adayların online başvuru formunu, ALES sonuç belgesini ve transkript belgelerini, İngilizce tezli yüksek lisans veya doktora programlarına başvuran adayların ise ilaveten YDS sonuç belgesini de mülakat sırasında mülakat jürisine ibraz etmeleri zorunludur.

Mülakattan başarılı olan adaylara ilişkin duyuru yine web sayfamızda yapılacaktır.

Online Başvuru Tarihleri 28 Kasım 2016-13 Ocak 2017
Mülakat Tarihleri * 17-20 Ocak 2017
Kesin Kayıt Tarihleri  13-17 Şubat 2017

 (*) Programların mülakat gün ve saatlerine ilişkin detaylı bilgiler daha sonra ilan edilecektir.

Mülakata Gelirken Getirilmesi Gereken belgeler:

1. Online Başvuru Formu (Online Başvuru Sisteminden başvuru sonrası imzalanmış bilgisayar çıktısıdır.)

2. ALES veya Eşdeğerliği Kabul Edilen Sınavın Sonuç Belgesi (Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru/kabul için gereklidir. ALES belgesi çıktısında kontrol kodu olması zorunlu olup, sınav sonucu sınav yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir.)

3. Mezuniyet Belgesi veya Diploma (Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanlar belge/diploma yerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir. Yüksek lisans programlarına kayıt için lisans, doktora programlarına kayıt için hem lisans hem de yüksek lisans mezuniyet belgesinin/diplomasının ibrazı zorunlu olup, Belgenin/diplomanın başvuru/kayıt yapılan programın dilinde veya Türkçe olması gerekmektedir.)

4. Transkript Belgesi (Yüksek lisans programlarına kabul için lisans mezuniyeti zorunlu olup,  başvuru sırasında mezun olmayan adaylar için 7 dönemlik transkriptlerinin ibrazı zorunludur. Yüksek lisans programlarına başvuru/kayıt için lisans, doktora programlarına başvuruları/kayıt için hem lisans hem de yüksek lisans transkript belgesinin ibrazı zorunludur. Dikey geçiş ile lisansını tamamlayan adaylar hem ön lisans hem de lisans transkriptini ibraz etmeleri gerekmektedir. Transkript(ler)in başvuru yapılan programın dilinde olması veya Türkçe olması ve üzerinde 4’lük veya 100’lük ortalamanın hesaplanmış olması gerekmektedir.)

5. YDS veya Eşdeğerliği Kabul Edilen Sınavın Sonuç Belgesi (İngilizce yüksek lisans ve tüm doktora programlarına başvuru/kayıt için gereklidir. 

http://www.ticaret.edu.tr/tr/Sayfa/AdayOgrenci/OgrenimUcretleri