Programlara Başvuru

Online Başvuru
Başvuru/Kayıt Süreci

Enstitümüz lisansüstü programlarına başvurular (Uluslararası Öğrenciler dahil) 16.10.2017-16.02.2018 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. Online başvuru beyana dayalı olduğundan mülakat sınavı öncesinde Enstitümüze elden belge teslimi gerekmemektedir.

Mülakat tarih aralığı 26 Ocak - 02 Şubat 2018 olup, programların mülakat gün ve saat bilgilerine ilişkin detaylı duyuru ileriki bir tarihte Enstitümüz web sayfasında yapılacaktır. Adaylara bu konu ile ilgili ayrıca/bireysel bir bilgilendirme yapılmayacaktır. Adaylar ilan edilen mülakat gününde, mülakat saatinden en az 1 saat önce Küçükyalı/Sütlüce Yerleşkemizde hazır bulunmaları gerekmektedir. Aşağıda belirtilen mülakata gelirken getirilmesi gerekli olan evraklardan eksikleri olan adaylar mülakata alınamayacaktır.

Mülakat Gününde; tüm adayların online başvuru formu ve transkript belgelerini, tezli programa veya doktora programına başvuran adaylar ALES sonuç belgesini, İngilizce yüksek lisans veya doktora programına başvuran adaylar ise YDS sonuç belgesini de mülakat sırasında mülakat jürisine ibraz etmeleri zorunludur.

Mülakattan başarılı olan adaylara ilişkin duyuru yine web sayfamızda yapılacak olup, ayrıca/bireysel bir bilgilendirme yapılmayacaktır. Enstitümüz lisansüstü programlarına kesin kayıt tarih aralığı 05 - 16 Şubat 2018’dir. Bu tarih aralığında başarılı olan adaylar aşağıda belirtilen kayıt için gerekli belgeler ile birlikte Sütlüce Yerleşkemizde kaydını gerçekleştirebilecektir.

Kayıt Aşamasında; aşağıda belirtilen tüm evrakların fotokopileri ile birlikte asıllarının veya noter onaylı suretlerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na ibrazı zorunludur. Belgelerin fotokopilerine “Aslı Gibidir” kaşesi vurulup asılları/noter onaylı suretleri geri verilecektir. Noter onaylı sureti veya aslı olmayan evrakların sadece fotokopisi ile veya başka kurum ve kuruluşlarca “Aslı Gibidir” yapılmış evraklar ile kesin kayıt işlemi yapılamayacaktır.


 
Online Başvuru Tarihleri 16.10.2017-16.02.2018
Mülakat Tarihleri : 26 Ocak-02 Şubat 2018
Kesin Kayıt Tarihleri : 05 - 16 Şubat 2018

(*) Programların mülakat gün ve saatlerine ilişkin detaylı bilgiler daha sonra ilan edilecektir.
 
Başvuru/Kayıt İçin Gerekli Belgeler
  1. Başvuru Formu (Online Başvuru Sisteminden başvuru sonrası imzalanmış bilgisayar çıktısıdır.)
  2. ALES veya Eşdeğerliği Kabul Edilen Sınavın Sonuç Belgesi (Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru/kabul için gereklidir. ALES belgesi çıktısında kontrol kodu olması zorunlu olup, sınav sonucu sınav yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir.)
  3. Mezuniyet Belgesi veya Diploma (Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanlar belge/diploma yerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir. Yüksek lisans programlarına kayıt için lisans, doktora programlarına kayıt için hem lisans hem de yüksek lisans mezuniyet belgesinin/diplomasının ibrazı zorunlu olup, Belgenin/diplomanın başvuru/kayıt yapılan programın dilinde veya Türkçe olması gerekmektedir.)
  4. Transkript Belgesi (Yüksek lisans programlarına kabul için lisans mezuniyeti zorunlu olup,  başvuru sırasında mezun olmayan adaylar için 7 dönemlik transkriptlerinin ibrazı zorunludur. Yüksek lisans programlarına başvuru/kayıt için lisans, doktora programlarına başvuruları/kayıt için hem lisans hem de yüksek lisans transkript belgesinin ibrazı zorunludur. Dikey geçiş ile lisansını tamamlayan adaylar hem ön lisans hem de lisans transkriptini ibraz etmeleri gerekmektedir. Transkript(ler)in başvuru yapılan programın dilinde olması veya Türkçe olması ve üzerinde 4’lük veya 100’lük ortalamanın hesaplanmış olması gerekmektedir.)
  5. YDS veya Eşdeğerliği Kabul Edilen Sınavın Sonuç Belgesi (İngilizce yüksek lisans ve tüm doktora programlarına başvuru/kayıt için gereklidir. YDS sonucu, sınav yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir.)
  6. Askerlik Durum Belgesi
  7. Nüfus Cüzdanı
  8. Vesikalık Fotoğraf (3 adet)