Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Başvuru/Kayıt İçin Gerekli Belgeler

  1. Başvuru formu (Online Başvuru Sisteminden başvuru sonrası imzalanmış bilgisayar çıktısı)
  2. ALES sonuç belgesi (Tezli yüksek lisans ve doktora programları için gereklidir.) (Üzerinde kontrol kodu olan sonuç belgesi. ALES sınavı açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir. Geçmiş yıllarda söz konusu sınavdan alınan puanların geçerlilik süresi de sonuçların açıkladığı tarihten itibaren 3 yıldan 5 yıla uzatılmıştır.)
  3. Mezuniyet belgesi veya diploma (Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları denklik belgesi) (Yüksek lisans başvuruları için lisans, doktora başvuruları için lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi) (Belgenin başvuru yapılan programın dilinde olması veya Türkçe tercüme yapılması gerekmektedir.)
  4. Transkript belgesi (Başvuru sırasında mezun olmayanlar için transkriptlerinin 7 dönemlik hesaplanmış olması, başvuru yapılan programın dilinde olması veya Türkçe tercüme yapılması, 4’lük veya 100’lük ortalamanın hesaplanmış olması gerekmektedir.) (Yüksek lisans başvuruları için lisans transkripti, doktora başvuruları için lisans ve yüksek lisans transkript belgesi)
  5. Yabancı dil sonuç belgesi (İngilizce yüksek lisans ve bütün doktora programları için gereklidir.)
  6. Askerlik durum belgesi
  7. Nüfus cüzdanı
  8. 3 adet vesikalık fotoğraf
  9. CV (Özgeçmiş)
Önemli Not:
 
Online başvuru sonrası mülakat gelirken; yukarıda belirtilen evrakların asıllarının veya noter onaylı suretlerinin sadece fotokopisi ile mülakat saatinden en az 1 saat önce Sütlüce Yerleşkemize gelmeniz yeterlidir.

Mülakat sonrası kesin kayıta gelirken; kesin kayıtta evrak fotokopileri ile birlikte evrakların asıllarının veya noter onaylı suretlerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na ibrazı zorunludur. Belgelerin fotokopilerine aslı gibidir kaşesi vurulup asılları veya noter onaylı suretleri geri verilecektir. Noter onaylı sureti ve aslı olmayan evrakların sadece fotokopisi veya başka kurum ve kuruluşlarca aslı gibidir yapılmış evraklar ile kesin kayıt işlemi yapılamayacaktır.


 Ödeme Seçenekleri

1. Peşin Ödeme

İsteyen öğrenciler, ödenmesi gereken yıllık tutarı, üniversite tarafından duyurulan üniversite banka hesaplarına ödemek suretiyle mali yükümlülüklerini yerine getirirler.

2. Bankalardan Eğitim Kredisi Kullanarak Ödeme

İsteyen öğrenciler, üniversiteden alacakları yazı ile bankalara başvurarak ödenmesi gereken yıllık tutar kadar kullanacakları eğitim kredisini üniversitenin banka hesaplarına ödetmek suretiyle mali yükümlülüklerini yerine getirirler.

3. Kredi Kartı ile Ödeme

İsteyen öğrenciler, ödenmesi gereken yıllık tutarı internet tabanlı ödeme sistemini kullanmak suretiyle mali yükümlülüklerini yerine getirirler:

a. Tek Çekim (Ödenmesi gereken yıllık tutarın tamamı tek seferde kredi kartından çekilir.)

b. Anlaşmalı Banka Kredi Kartları İle Taksitli Ödeme (Ödenmesi gereken yıllık tutarın tamamı kadar bir limite sahip kredi kartından azami 9 taksit ile tek bir işlemde tahsilat yapılır.)

4. Üniversite Anlaşmalı Banka Aracılığıyla

İsteyen öğrenciler, üniversitenin anlaşmalı banka şubesine başvurarak ödenmesi gereken toplam tutarın tamamını yüksek lisans programları için 18 ay, doktora programları için 24 ay azami taksitle ödemek için banka şubesi ile bir taksit anlaşması yaparlar. Anlaşmalı banka şubesi müracaat eden öğrencilerden kredibilite açısından uygun gördükleri öğrenciler ile taksit anlaşması yapma hakkına sahiptir. Taksit anlaşması yapan öğrencilerin taksitleri, öğrenci banka hesaplarında yeterli bakiye bulunmasa dahi Üniversite tarafından otomatik olarak çekilecektir. Bu durumda söz konusu öğrencilere bankaya borçlanmış olacaklardır.

Not:

Yukarıda listelenen ödeme seçenekleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek isteyen öğrencilerimiz aşağıda bilgileri verilen birimler ile iletişime geçebilirler.

Üniversite Muhasebe Müdürlüğü:
Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrencileri İçin:
Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrencileri İçin:
Dış Ticaret Enstitüsü Öğrencileri İçin:
444 0 413 (Dahili 4556) Elif KURTULMUŞ
444 0 413 (Dahili 1418) Ünal AYDOĞAN
444 0 413 (Dahili 1119) Göksel KIBIŞ
444 0 413 (Dahili 1303)