Sigortacılık Tezsiz Yüksek Lisans

Sigortacılık Tezsiz Yüksek Lisans Programı, ekonominin istikrarlı bir şekilde büyümesi için, karşı karşıya kaldığı riskleri teminat altına alan sigorta sektörünün, etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini desteklemek amacıyla, sigortayı bilen, ulusal ve uluslararası sigortacılık uygulamalarına ve teorilerine hakim yönetici adaylarının yetiştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Programda; sigorta teorisi, branşları, hasar, reasürans, sigorta istatistiği ve matematiği, sigorta hukuku vb dersler ile bitirme projesi yer almakta ve dersler, üniversitemizin akademik kadrosunun yanı sıra sigorta sektörünün deneyimli yöneticileri tarafından da verilmektedir.

Programda,  katılımcıların ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilmeleri ve bu konuda kısa araştırmalar hazırlamaları teşvik edilmektedir.

Sigorta sektörünün ihtiyaçlarının tam olarak yansıtıldığı program, sigortacılık sektörünün istihdam beklentisini en uygun şekilde karşılayacak niteliktedir.

Program üç yarıyıldan oluşmakta olup, dersler 18:30-21:30 saatleri arasında yapılmaktadır. Derslerin tamamlanmasını takiben, öğrenciler, sektöre katkı sağlayacak nitelikte bir bitirme projesi hazırlayacaklardır. 

Programı Destekleyen Şirketler: