Sigorta ve Risk Yönetimi Tezli Yüksek Lisans

Sigorta ve Risk Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, tüm kurumlar ile sigorta şirketlerinin risklerini yönetebilecek yönetici adayları ve risk yönetimi uygulamalarının bilimsel yöntemlerle yürütülmesine katkı sağlayacak akademisyenlerin yetiştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Program, diğer Risk Yönetimi Yüksek Lisans programlarından farklı olarak, Solvency II direktifinde yer alan (Piyasa riskleri, operasyonel riskler ve teknik riskler) riskler de dikkate alınarak hazırlanmıştır.
 
Risk yönetimi departmanlarının ihtiyaçlarının tam olarak yansıtıldığı program, bu alanda ihtiyaç duyulan istihdam beklentisini en uygun şekilde karşılayacak niteliktedir. Bunlara ilave olarak, Program, bu alanlarda akademik kariyerine başlamak isteyen akademisyen adayları için de iyi bir alt yapı oluşturacak niteliktedir.

Hızlı teknolojik gelişmeler, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik gibi kavramlarının ön plana çıktığı günümüzde, çalışanların ve akademisyen adaylarının sahip olması gereken en temel niteliklerin başında, sürekli okuyarak gelişimleri ve değişimleri takip etmeleri, bu gelişim ve değişimlerin etkilerini öngörebilmek için, inceleme ve araştırma yapabilmeleri, yenilikçi olabilmeleri ve katma değer yaratabilmeleri de gelmektedir.

Ancak, gerek ülkemizde, gerekse çoğu ülkede, çalışanların ve iş arayanların bu niteliklere sahip olmamaları verimsizlik ve işsizlik sorununu her geçen gün daha da artırmaktadır. Bir yandan gençler iş bulamazken, diğer yandan kurumlar ihtiyaçları olan elemanları bulamamaktadır.

Bu ihtiyaçlar da dikkate alınarak hazırlanan Program, riskin ne olduğu ve nasıl yönetileceği gibi teorik konuları içermesinin yanısıra, dünyadaki yeni riskler, etkileri ve yönetim tekniklerine ilişkin gelişmelerin de takip edibilmesi için, çeşitli inceleme ve araştırmaların da yapılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Program bu yapısıyla, katılımcıların konunun teorisine hakim olmasını ve o konudaki ulusal ve küresel uygulamaları da takip ederek kendilerine ve kurumlarına katma değer sağlayacak yenilikçi yaklaşımlar getirebilmelerini desteklemektedir.

Bu hedefe ulaşmada, katılımcıların, sigorta ve risk yönetimi konusundaki deneyimli akademisyenlerimiz ve deneyimli sektör profesyonelleri ile işbirliği içerisinde,  öğrenme sürecindeki klasik öğrenci kimliğinden çıkarak, sürece aktif olarak dahil olmaları önemli rol oynayacaktır.

Programın dersleri üç yarıyıldan oluşmakta olup, dersler 18:30-21:30 saatleri arasında yapılmaktadır. Derslerin tamamlanmasını takiben, öğrenciler, sektöre katkı sağlayacak nitelikte bir yüksek lisans tezi hazırlayacaklardır. 
 
Programı Destekleyen Şirketler: