Başvuru Koşulları

  • Tezli Yüksek Lisans Programı için ALES Puan Türünden en az 55 puan,
  • Tezsiz Yüksek Lisans Programı için ALES koşulu aranmıyor.
 
Eğitim – Öğretim
  • Eğitim dili Türkçe,
  • Derslere devam zorunluluğu %70
  • Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.
  • Uygulama gün ve saatleri: Hafta içi  18:30-21:30 saatleri arası yapılmaktadır.(Gerek görüldüğünde hafta sonu Cumartesi) ders yapılacaktır.
Yüksek Lisans Programı tez savunması aşamasına gelen öğrencinin ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde en az bir makalesinin yayınlanması veya yayınlanacağına dair kabul belgesinin ibrazı gerekir.        
       
Tezli Yüksek Lisans Programı toplam 9 ders (6 Zorunlu Ders+3 Seçimlik), seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Seminer dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. 
Yüksek Lisans Programı
Genel Kontenjan Yatay Geçiş
 
Tezli
 
Tezli
 
Sigorta ve Risk Yönetimi
 
10
 
5