Başvuru Koşulları

  • Tezli Yüksek Lisans Programı için ALES Puan Türünden en az 55 puan,
  • Tezsiz Yüksek Lisans Programı için ALES koşulu aranmıyor.
Eğitim – Öğretim
  • Eğitim dili Türkçe,
  • Derslere devam zorunluluğu %70
  • Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.
  • Uygulama gün ve saatleri: Hafta içi 18:30-21:30 saatleri arası yapılmaktadır.(Gerek görüldüğünde hafta sonu Cumartesi) ders yapılacaktır.
Yüksek Lisans Programı tez savunması aşamasına gelen öğrencinin ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde en az bir makalesinin yayınlanması veya yayınlanacağına dair kabul belgesinin ibrazı gerekir.

Tezli Yüksek Lisans Programı toplam 9 ders (6 Zorunlu Ders+3 Seçimlik), seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Seminer dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı toplam 10 ders (5 Zorunlu Ders+5 Seçimlik), dönem projesinden oluşmaktadır.

Bilimsel Hazırlık Programı Dersleri
  • Adayların, başvuracakları alanlarda veya yakın lisans derecelerini almış olmaları beklenmektedir. Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programında farklı alanlarda almış olan adayların eksiklerini gidermek amacıyla anabilim dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programı derslerini almak zorunludur.

 
Yüksek Lisans Programı
Genel Kontenjan Yatay Geçiş
Tezli Tezsiz Tezli Tezsiz
Uluslararası Bankacılık ve Finans  
15
 
15
 
5
 
-----