Başvuru Koşulları

  • Tezli Yüksek Lisans Programı için ALES Puan Türünden en az 55 puan,
  • Tezsiz Yüksek Lisans Programı için ALES koşulu aranmıyor,
  • Tezli ve Tezsiz İngilizce Yüksek Lisans için ÖSYM tarafından yapılan YDS’den en az 70 puan ya da Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden bu puana eşdeğer bir puan almış olanlar,
Eğitim – Öğretim
  • Eğitim dili İngilizce
  • Derslere devam zorunluluğu %70
  • Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.
  • Uygulama gün ve saatleri: Hafta içi  18:30-21:30 saatleri arası yapılmaktadır.(Gerek görüldüğünde hafta sonu Cumartesi) ders yapılacaktır.
Yüksek Lisans Programı tez savunması aşamasına gelen öğrencinin ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde en az bir makalesinin yayınlanması veya yayınlanacağına dair kabul belgesinin ibrazı gerekir.

Tezli Yüksek Lisans Programı toplam 9 ders (6 Zorunlu Ders+3 Seçimlik), seminer dersi ve İngilizce tez çalışmasından oluşmaktadır. Seminer dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Tezsiz Yüksek Lisans Programı toplam 10 ders (5 Zorunlu Ders + 5 Seçimlik Ders) ve İngilizce dönem projesinden oluşmaktadır.

Bilimsel Hazırlık Programı Dersleri
  • Adayların, başvuracakları alanlarda veya yakın lisans derecelerini almış olmaları beklenmektedir. Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programında farklı alanlarda almış olan adayların eksiklerini gidermek amacıyla anabilim dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programı derslerini almak zorunludur.
 


 
Yüksek Lisans Programı
Genel Kontenjan Yatay Geçiş
Tezli Tezsiz Tezli Tezsiz
Uluslararası Finans
İngilizce
 
 10
 
10
 
2
 
2