Sosyal Bilimler Enstitüsü İdari Kadro

Ad Soyad                                                              Ünvan

Doç. Dr. Figen YILDIRIM                                      Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Serab ONURSAL               Müdür Yardımcısı

Ömer KIRAN                                                        Memur