Sosyal Bilimler Enstitüsü İdari Kadro

Ad Soyad                                                              Ünvan

Dr. Öğr. Üyesi Başak ERDEM RENA                 Müdür V.

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Serab ONURSAL            Müdür Yardımcısı

Ömer KIRAN                                                    Memur