Lisansüstü Yönetmelikler

  • Lisansüstü Yönetmelik (18.12.2008 tarihinden önce lisansüstü programlara kaydolan öğrencilere bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.)
  • Lisansüstü Yönetmelik (18.12.2008-11.07.2014 tarihleri arasında lisansüstü programlara kaydolan öğrencilere bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.)
  • Lisansüstü Yönetmelik (11.07.2014 tarihinden sonra lisansüstü programlara kaydolan öğrencilere bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.)
  • Yök Lisansüstü Yönetmelik (20.04.2016 tarihinden sonra lisansüstü programlara kaydolan öğrencilere bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.)
  • 20 Nisan 2016 tarihi itibari ile yürürlüğe giren yeni YÖK yönetmeliği ile getirilen değişikliklerin 2016-2017 Güz döneminden önce kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmasına ilişkin 28.06.2016 tarihli 2016/159-3 no’lu senato kararı İçin Tıklayınız


Yönergeler