Bölümler ve Anabilim Dalları

1-Kamu Hukuku Bölümü:

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Zafer Gören

İdare Hukuku Anabilim Dalı 

Prof. Dr. Yücel Oğurlu 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Melih Çakır*

Arş. Gör. Ahmet Kalafat

Arş. Gör. Zeynep Çelik Gülseven

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Kayıhan İçel

Prof.Dr. Ali Kemal Yıldız*

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Evra Çetin * 

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı 

Doç.Dr. Sercan Gürler * 

Hukuk Tarihi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayhan Ceylan

Mâli Hukuk Anabilim Dalı

Prof.Dr. Mecit Eş

Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı 

Doç.Dr. Meltem Sarıbeyoğlu*

Arş. Gör. Murat Can Gökdemir

İnsan Hakları Hukuku Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. Üyesi Evra Çetin *

2-Özel Hukuk Bölümü:

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Prof. Dr. Muzaffer Şeker

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi

Arş. Gör. Selvi Nazlı Güvenç

Arş. Gör. Hilal Yüksel

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Şükrü Yıldız

Prof. Dr. Asuman Yılmaz

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Badak

Arş. Gör. Nursen Özcan

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. Üyesi Birce Arslandoğan*

Arş. Gör. Fatma Nur Tekçe

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Emin Zeytinoğlu

Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Şensöz Malkoç

Arş. Gör. Beyza Çağla Şahin

Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı 

Prof.Dr. Yücel Oğurlu**

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Şensöz Malkoç**

Öğr. Gör. Armando Aliu**

Öğr. Gör. Ayixiamuguli Simayi**

İslam Hukuku Anabilim Dalı 

Prof. Dr. Ayhan Ceylan **

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi **


* 40/a maddesi ile gelen misafir öğretim üyesi

** Kadrosunun bulunduğu anabilim dalı farklı olmakla birlikte ilgili yan dal olarak dersi veren öğretim üyesi