İşletme Fakültesi

İşletme Fakültesi, 2001 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin kuruluşuyla birlikte, Ticari Bilimler Fakültesi adıyla akademik yaşamına başlamıştır. Zaman içinde akademik kadrosu, öğrenci sayı ve niteliği, öğrencisine sağladığı fiziki ve sosyal imkanlar ile gelişen fakültemizde İşletme (Türkçe ve İngilizce), İktisat (Türkçe ve İngilizce), Uluslararası Ticaret, Bankacılık ve Finans, Muhasebe ve Denetim, Uluslararası Lojistik, Havacılık Yönetimi, Turizm ve Otel Yöneticiliği olmak üzere on bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerden ikisi İngilizce, dördü İngilizce destekli ve dördü Türkçe müfredat ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

İşletme Fakültesi, İstanbul Ticaret Odası’nın da desteği ile Türkiye’de ve dünyada ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesinde öncü fakültelerden biri olmayı hedeflemektedir. Bu hedefe yönelik olarak alanlarında uzman, iş dünyası deneyimine sahip üretken bir akademik kadroyu bünyesinde barındıran fakültemiz, üniversitelerin benzer akademik kurumlarından ciddi anlamda ayrışmaktadır. Fakülte bünyesinde açılmış bölümlerin teorik kurgusunun yanı sıra iş dünyası pratiğine de yer veren müfredatı bu hedefi desteklemektedir. Fakültemiz, kuruluşundan bu yana gerek nitelikli öğretim üyesi kadrosu gerekse tercih edilen eğitim-öğretim programları açısından önemli bir ilerleme kaydetmiştir.

Üniversitemizin stratejik planında ortaya koyduğu orta/uzun vadeli vizyonu/misyonu doğrultusunda Fakültemiz, güçlü öğretim kadrosunun güncel akademik araçlardan yararlanarak ideal sınıf ortamlarında kazandırdığı akademik bilgi ve donanımın yanı sıra zorunlu/seçmeli staj dersi uygulamalarıyla öğrencilerimizi rekabetçi iş dünyası koşullarına güçlü bir şekilde hazırlamaktadır. Fakültemizde sunulan Mesleki Seminer dersleri, Banka Uygulama Şubesi, Foreks laboratuvarı ve benzeri uygulamalı etkinlikler yoluyla iş adamlarının ve ekonomik birimlerde görev alan profesyonellerin deneyimlerini öğrencilerimizle paylaşmaları, gençlerimizin kariyer gelişiminde bir ömür boyu sürmesi beklenen güçlü bir iletişim ağının üyesi olmalarını sağlamaktadır.

İş yaşamında başarılı olabilmenin temel gerekliliklerinden biri, bireyin kişisel gelişimini sağlamasıdır. Bu yönüyle İşletme Fakültesi bilgi çağının gerektirdiği teorik ve uygulamalı donanım ve becerileri kazanmış, etkin yönetim anlayışıyla çağdaş mesleki bilgilere sahip, önde gelen ulusal ve uluslararası kurumlarda çalışmak üzere nitelikli girişimcileri ve yönetici adaylarını yetiştirmeyi hedeflemektedir.